Rødding

Vores gadelys kan ikke blive meget grønnere

Foto: Skive kommune

99 % af gadebelysningen i Skive Kommune er LED-lys, og vi kan derfor på lige det område næsten ikke spare mere energi, end vi allerede gør

Vi er langt fremme i forhold til energibesparende foranstaltninger på gadelys i Skive Kommune.

Over 99 % af vores gadelys er LED-lys, som er indstillet sådan, at det bruger så lidt strøm som muligt.

Der er sat lysfølere på, som styrer, at gadelyset tænder, når der er behov for det i de mørke timer, og det slukker, når der ikke er behov for lys længere. Der er desuden natsænkning i de enkelte master, der skruer ned for lysstyrken midt på natten, så der er mindre lys i lampen, når der er mindre trafik.

– Der er ikke nogen lavthængende frugter tilbage, når det gælder om at spare på gadelyset. De er plukket, pointerer Brian Madsen, som er vejingeniør i Skive Kommune.

Desuden er tændingstiden på kommunens gadelamper reduceret med fem minutter i hver ende. Ellers fortsætter den nuværende gadebelysning uændret.

Det besluttede Økonomiudvalget på sit seneste møde, hvor en række energibesparende tiltag blev vedtaget på baggrund af anbefalinger fra Forvaltningen for Teknik, Miljø og Udvikling.

Sikkerhed og tryghed er i fokus

I gamle dage var lyset i masterne, sådan at man kunne slukke hver anden mast og stadig have en nogenlunde grundbelysning. I dag er masterne med LED-lys dimensioneret, sådan at lyset fra den ene mast præcis når sammen med lyset fra den næste mast. Hvis man slukkede hver anden mast, ville man derfor opleve huller med mørke mellem lygtepælene. Det kan påvirke især fodgængeres og cyklisters tryghed.

Der hvor vi kan spare på strømmen, uden at det går ud over sikkerhed eller tryghed, er på den visuelle belysning på f.eks. bygninger og kunstværker. Her er der noget at hente.

Tirsdag den 25. oktober besluttede Økonomiudvalget, at:

  • Der slukkes for spots på kunstværker i rundkørsler – der er desuden slukket for spots på mange bygninger.
  • Julebelysningen i Skive Kommune reduceres til at være tændt fra klokken 6.30-9.00 og igen fra klokken 15.30-20.00 i perioden fra 25. november til 6. januar.
  • Lystræerne tændes i samme tidsrum, dog indtil 20. februar.
  • Juletræerne ved indfaldsvejene opsættes ikke.
  • Lyset i radiomasten på Dyrskuepladsen slukkes.

Vi bliver løbende opmærksomme på steder med visuel belysning, som kan slukkes for at spare energi.

– Med den reducerede tændingstid på vintertræerne, vurderer vi, at vi kan spare 15.000 kroner og sænke forbruget fra 8000 kWh til cirka 4000 kWh i denne sæson, oplyser Brian Madsen.

Med beslutningerne om at reducere belysningen og tændingstiderne nogle steder, vil der altså være nogle forandringer denne vinter, men meget vil også være, som vi er vant til.

Kommentarer