Debat og politik

Udviklingen af Skive Kommune blev drøftet

Foto: Skive kommune

Tirsdag aften blev der i gymnastiksalen på Salling Efterskole afholdt det første af to åbent hus arrangementer, hvor de otte temaer i Skive Kommunes nye Plan- og udviklingsstrategi blev debatteret.

Der var mulighed for at drøfte de indsatser og handlinger, som byrådet har peget på samt drøfte andre emner inden for temaerne. Drøftelserne skete mellem politikere, direktører og fagchefer samt borgere og ildsjæle fra bl.a. områdets borgerforeninger og udviklingsråd.

Der var ved arrangementet en god dialog, og der kom i alt seks nye indlæg til plan- og udviklingsstrategien med emner som bosætning, lejeboliger, unges samlingssteder, ladestandere, stier, markedsføring og ikke mindst varmeforsyning i Salling. Desuden blev borgerne vejledt i, hvordan de kan indsende kommentarer til strategien inden den 18. november.

Har du også ideer og tanker om initiativer du ønsker prioriteret i de kommende år, er du meget velkommen til at møde op i Søby-Højslev Arena den 2. november 2022, hvor politikere og administration igen står klar til at drøfte strategiens otte temaer.

De indkomne bemærkninger bliver kommenteret og der bliver udarbejdet oplæg til ændringsforslag til den offentliggjorte strategi. I december vil fagudvalg, økonomiudvalg og byråd så drøfte og behandle de indkomne bidrag til debatten.

Plan- og udviklingsstrategien vil blandt andet danne grundlag for den revision af kommuneplanen, som Byrådet skal vedtage i 2023. Kommuneplanen fastlægger mål og de fysiske rammer for byudviklingen og brugen af det åbne land.

Læs mere om strategien og dine øvrige muligheder for at præge udviklingen i Skive Kommune på skive.dk/udviklingsstrategi.

Kommentarer