Samfund

Sundhed i landdistrikterne: Kom til national konference om ulighed i sundhed

Kan land- og yderområderne håndtere den støt stigende gruppe af ældre og kronikere? Det er et af de centrale spørgsmål på den nationale sundhedskonference, som Landdistrikternes Fællesråd, Center for Landdistriktsforskning ved SDU, UC SYD og Diabetesforeningen inviterer til i fællesskab.

I fremtiden bliver vi både flere ældre og flere med kroniske lidelser, ligesom manglen på sundhedspersonale er et stigende problem – det gælder særligt i landets landdistrikter. Samlet set stiller det store krav til fremtidens sundhedsvæsen.

Derfor inviterer Landdistrikternes Fællesråd, Center for Landdistriktsforskning ved SDU, UC SYD og Diabetesforeningen til en national konference fredag den 14. januar 2022, hvor vi samler forskere, praktikere og politikere fra hele landet til en dag i sundhedens og landdistrikternes tegn.

På konferencen sætter vi fokus på geografisk og socialt betinget ulighed i sundhed og diskuterer blandt andet:

Hvordan ser sundhedstilstanden ud i land kontra by? Kan land- og yderkommunerne håndtere den støt stigende gruppe af ældre, kronikere og borgere med psykisk sårbarhed? Og er flere midler til sundhedshuse den rigtige vej at gå?

For selvom sundhed i et geografisk perspektiv har haft stor politisk bevågenhed lokalt og nationalt, så står landdistrikterne over for stadigt større udfordringer, der kræver både større viden og mere handling.

Konferencen vil kaste lys over de aktuelle og fremtidige udfordringer i sundhedsvæsenet ved at bygge bro mellem forskningen på området og de praktiske og politiske løsninger, der skal til for at indfri dem. Dagen vil byde på oplæg fra både forskere og praktikere og på debat, inspiration og netværk.

Konferencen afholdes fredag den 14. januar 2022 kl. 10.00-14.30 på UC SYD, Esbjerg, Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø, Rundetårn. Kaffe og registrering er mulig fra kl. 9.30.

Arrangementet er gratis, men kræver tilmelding i Nemtilmeld via dette link. Tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet.

Programmet bliver offentliggjort i december. Hvis du er registreret får du automatisk tilsendt programmet. 

Kommentarer