Samfund

Skive Kommune scorer højt i Friluftsrådets analyse om friluftsliv

Foto: Skive kommune

Kommunen ligger blandt de 25 kommuner, der har de bedste forudsætninger og indsatser for friluftsliv.

Friluftsrådet er dykket ned i tallene for alle Danmarks 98 kommuner og i en ny analyse opgjort, hvordan det står til med friluftslivet i hver kommune. 

Friluftsrådet har opgjort tallene, og Skive Kommune havner blandt de 25 kommuner med de bedste forudsætninger og indsatser for friluftsliv.

Jo mere natur, der er i en kommune, jo bedre forudsætninger for friluftsliv. Og jo flere kilometer ruter, jo flere mærkningsordninger, jo flere shelters, bålpladser, madpakkehuse, hundeskove og andre faciliteter, kommunen har prioriteret, jo bedre er grundlaget for et godt friluftsliv.  

I analysen har Friluftsrådet set på geografiske forudsætninger som naturareal og kystlinje og på kommunale indsatser – eksempelvis antal friluftsfaciliteter og kilometer ruter til cykling, løb, ridning, mountainbike, sejlads, ski eller vandring. Det indgår også i analysen, hvor mange mærkninger kommunerne har under Friluftsrådets mærkningsordninger – for eksempel naturparker og Blå Flag.

Friluftsrådet: Danmarks bedste friluftskommuner

Det gode friluftsliv kommer ikke af sig selv

De gode rammer for friluftslivet kommer ikke af sig selv. I disse år arbejdes der aktivt med at udbygge og forbedre friluftsfaciliteter i Skive Kommune, og det afspejler sig i Friluftsrådets analyse.

Her er eksempler på, hvad der arbejdes med i øjeblikket:

Stiplanen

Skive Kommune har udarbejdet en stiplan for kommunens naturstier. Arbejdet med at forbedre eksisterende stier og at realisere nye stiprojekter vil ske over de kommende år.

Naturpark Flyndersø – Sdr. Lem Vig

Projektområdet er udnævnt som pilotnaturpark af Friluftsrådet. Skive Kommune arbejder med at certificere området som Naturpark under mærkeordningen ”Danske Naturparker”.

Projekt Blue Walk

Blue Walk stigruppen, som består af lokale borgere arbejder på at etablere fjordstien ”Blue Walk” fra Skive til Sundsøre. Første del af projektet blev etableret med ”Lavvandestien”, som går fra Marienlyst til Hagenshøj, og resten af stien fra Hagenshøj til Sundsøre er langt fremme i planlægningen.

Der skal penge til…

Friluftsfaciliteter har høj prioritet i Skive Kommune. I budgettet for 2022 har Byrådet bevilget knap 1,7 millioner kroner til implementering af stiplanen, anlæg af Blue Walk fjordstien samt stier, der skal binde Skive sammen med Naturpark Flyndersø.

Med disse midler er vi måske godt på vej til at kommunen kommer endnu højere på listen, næste gang Friluftsrådet kommer med en tilsvarende analyse.

Kommentarer