Erhverv

Skive i top ti blandt de mest erhvervsvenlige kommuner i landet

Foto: Skive kommune

Med en fjerdeplads i kategorien ’overordnet erhvervsvenlighed’

indtager Skive Kommune en placering i toppen af Dansk Industris

måling ’Lokal Erhvervsvenlighed 2021’. Desuden opnår Skive

andenpladsen, når det kommer til at håndtere den kommunale

sagsbehandling. I undersøgelsens samlede resultat tager Skive

Kommune et tigerspring fra sidste års 23. plads til en 9. plads i år.

Det viser den årlige analyse af den lokale erhvervsvenlighed, som

Dansk Industri i dag har offentliggjort.

Det er noget af et spring, Skive Kommune har taget fra sidste års placering

på en 23. plads og frem til 9. pladsen i år i den spritnye måling fra Dansk

Industri, der stiller skarpt på den lokale erhvervsvenlighed. I den samlede

måling indgår der også forskellige underkategorier, herunder ’overordnet

erhvervsvenlighed.’ Her er Skive strøget ind på en fjerdeplads.

– Vi lægger mange kræfter i at skabe de bedste betingelser for de lokale

erhvervsliv, og derfor er vi glade for at være placeret blandt de 10 bedste

kommuner i landet, når det gælder erhvervsvenlighed. De seneste års gode

placeringer i denne måling viser også en stabilitet i det gode samarbejde

mellem os som kommune og de lokale virksomheder, siger borgmester Peder

Christian Kirkegaard.

– Vi har igennem mange år oparbejdet et tæt, dynamisk og tillidsfuldt

samarbejde med erhvervslivet, hvor vi spiller hinanden så gode som muligt.

Og så vil der altid være områder, hvor vi kan forbedre os og sammen sætte

nye mål. Og det skal vi netop forfølge via en tæt dialog med virksomhederne,

siger han.

Pejlemærke i vækststrategi

Også kommunaldirektør Thomas Lindberg har med stor tilfredshed

konstateret, at den retning, som Skive Kommune i et tæt samarbejde med

erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner har sat i Skiveegnens Vækststrategi,

også afspejler sig i dagens måling.

– Vækststrategien, som byrådet vedtog i april, har et vigtigt mål, der handler

om, at vi sammen med en række nøgleaktører inden for erhvervsfremme

skaber endnu bedre vilkår for vores virksomheder. Ét af pejlemærkerne i

strategien er netop, at vi har et attraktivt erhvervsklima i top 10 på

landsplan. Derfor er det rigtig godt at se, at virksomhederne allerede

kvitterer med denne vurdering af os. Og vi vil naturligvis gøre alt, hvad vi

kan for, at vi i fællesskab kan nå endnu længere, siger kommunaldirektøren.

Flere flotte placeringer

Det er første gang, målingen af erhvervsvenlighed er foretaget, efter at

Dansk Industri og Dansk Byggeri sidste år fusionerede og blev til Dansk

Industri. Indtil da udarbejdede de to organisationer hver sin måling.

Efter fusionen er de to målinger blevet til én, hvor DI har sendt et

spørgeskema rundt til et udvalg af medlemsvirksomhederne. Med mange af

de samme kategorier som udgangspunkt, som for eksempel: ’Kommunal

sagsbehandling’, hvor Skive Kommune ligger på en samlet andenplads på

landsplan, ’Arbejdskraft’, ’Skatter, gebyrer og erhvervsarealer’ m.fl. I

sidstnævnte kategori ligger Skive på en samlet 6. plads. De fysiske rammer,

lokale skatter og afgifter og gebyrer er vigtige parametre for

virksomhedernes konkurrenceevne.

Også i kategorien ’Grøn omstilling’ ligger Skive på flere parametre i den

absolutte top. Skive er landets bedste kommune til ’bæredygtige og grønne

indkøb og udbud’ og næstbedst i kategorien ’kommunale initiativer, der

bidrager til bæredygtig omstilling i virksomheder.’

– Disse topplaceringer er vi også meget stolte af. Det er vigtigt, at vi leverer

en god service til vores erhvervsliv, og dér taler vores samlede andenplads

på landsplan jo helt for sig selv. Og så har vi i mere end 40 år ligget i front

på den grønne dagsorden. Men det er igen et tegn på, at vi er nået langt

takket være en fælles indsats og et tæt samarbejde med erhvervslivet, siger

Thomas Lindberg, der også noterer sig flere andre interessante resultater for

Skive Kommune

Landets laveste ledighed

Blandt andet viser målingen, at Skive også ligger på en andenplads i

kategorien ’Jobcentrenes samarbejde med virksomhederne. 75% af

virksomhederne i Skive Kommune vil ifølge målingen også ’helt

sikkert/sikkert’ anbefale andre virksomheder at placere sig i kommunen.

Landsgennemsnittet ligger på 62%. Desuden er kommunen den fjerdebedste

i landet til ’formidling af væsentlig information til din virksomhed.’ I denne

kategori er kommunen rykket fra en 16. plads sidste år og op på

fjerdepladsen i år.

– Dén udvikling er vi også rigtig glade for, da den gode service over for og

tætte dialog med erhvervslivet er helt central for os. Det er også én af

grundene til, at vi har landets laveste ledighed. Det skyldes netop det tætte

parløb mellem kommunen og virksomhederne, siger kommunaldirektøren.

Plads til forbedring

Kommunens ømme tå i målingen er kategorien ’Infrastruktur og transport.’

Her ligger Skive på en samlet 57. plads. Og det er ifølge virksomhedernes

samlede udmelding ét af de områder, de prioriterer allerhøjst, når de skal

vurdere en kommunes erhvervsvenlighed.

– Vi har i flere år kæmpet for en udvidelse af rute 26/34 i et samarbejde med

Thisted, Morsø og Herning kommuner. Også regionsrådsformændene for

henholdsvis Region Midt og Nordjylland samt en række erhvervsfolk fra de

forskellige kommuner har i en samlet komité lagt et stort politisk pres på at

udvidelsen. En velfungerende infrastruktur er afgørende for, at

virksomhederne kan fastholde deres konkurrenceevne. Det har betydning for

både deres medarbejdere, kunder og varelevering. Og det er også en

opgave, vi som kommune ikke kan løfte alene. Det er langt fra alle veje og

kollektive trafikforbindelser, der er kommunale. En del er regionale og

statslige. Men vi gør, hvad vi kan for at presse på i samarbejde med

komiteen, siger Peder Christian Kirkegaard.

Stort potentiale

Et bredt flertal i Folketinget har indgået en aftale om, hvordan staten skal

investere i infrastruktur frem til 2035. Her er der planer om, at en udvidelse

af strækningen fra Skive Nord til Haderup vil gå i gang i 2031. Men komitéen

presser på for at rykke prioriteringen af den strækning væsentligt frem.

– Det er en prioritering vi ikke kan acceptere. Vi er stærkt afhængige af, at vi

får en bedre infrastruktur. Vi har rigtig mange af vores virksomheder og

deres chauffører samt pendlere, der hver eneste dag er tvunget til at køre på

en hovedvej, der langt fra lever op til de sikkerhedsmæssige standarder, der

er nødvendige for en sikker og god transport. Dertil kommer der flere og flere

arbejdspladser for eksempel i GreenLab Skive. Og hos GreenLab er

forventningen, at der i løbet af nogle år vil køre godt 400 lastbiler til og fra

den grønne energipark – pr. dag. Derfor fortsætter arbejdet på at få

prioriteringen af infrastrukturen i vores del af landet højere op på regeringens

og Folketingets dagsorden, siger borgmesteren.

Ikast-Brande Kommune ligger samlet set nummer 1 – både regionalt og

nationalt. Skive er den kommune i det midt- og vestjyske, der klarer sig

næstbedst på landsplan.

Formanden for DI Midt Vest, Claus Arberg, ser også et stort potentiale i

udviklingen af Skive Kommunes erhvervsvenlighed:

– Skive er samlet set rigtig godt med, det er en kommune, som har fingeren

på pulsen, og som ikke er bange for at prøve nyt. Hvis de formår at holde de

gode takter og få hånd om infrastruktur, uddannelse og de digitale forhold i

kommunen, så tror jeg, at de næste år kan være med i opløbet om 1.-

pladsen, siger han.

Kommentarer