Rødding

Sammen om Læring: Nyt tiltag skal give bedre undervisning til almen- og specialbørn

Der venter den kommende 4. årgang på Resen Skole nye måder at gøre tingene på. I et forsøg på at samle de bedste læringsprincipper og -erfaringer fra såvel specialtilbud som almentilbud, bliver klassen en del af Resen Skoles initiativ, Sammen om Læring. 

Når børnene møder ind i 4.c på Resen Skole efter sommerferien er meget, som det plejer at være – men alligevel ikke alt.

Der vil nemlig være flere nye klassekammerater, der skal hilses på for de i alt 21 børn i klassen. 17 børn kommer fra almenskolen, mens fire af eleverne er visiteret til specialklasserne. Sammen udgør de en såkaldt SOL-klasse – Sammen om Læring. 

Det bedste fra to områder

Baggrunden for projektet er, at Skive Kommune i de seneste år har oplevet en stigning i antallet af elever, som visiteres til specialtilbud. Det er sket på trods af, at der har været sat forskellige indsatser i gang, der skulle hjælpe inklusionen på almenområdet. Samtidig har kommunen på specialområdet en række elever, der ikke får fuld afgangseksamen, og dermed står med en stor udfordring i forhold til deres videre uddannelse. 

Sammen om Læring er en måde at nytænke både specialtilbuddet og almenområdet, så man samler det bedste fra de to områder i et klassefællesskab, og i sidste ende styrker begge områder. 

Gevinst for alle

Sammen om Læring-projektet er inspireret af de såkaldte NEST-klasser i Aarhus. Men hvor NEST-klasserne retter sig mod børn med autisme, er SOL-klassen henvendt til børn med ADHD-lignende opmærksomhedsforstyrrelser. 

Med SOL-klassen er der tale om en mellemform, hvor strukturen fra den socialpædagogiske tilgang møder fagligheden fra den almene skole. 

Klassen tilknyttes et fast team på to lærere fra almenskolen samt en lærer og en pædagog fra specialklasserne. Der er planlagt to voksne til klassen i alle timer og erfaringerne viser, at den øgede voksenkontakt har flere fordele. 

Blandt andet bliver der mere tid til den enkelte, mere tid til faglig fordybelse, mere arbejdsro, bedre miljø og struktur i klassen og en bedre mulighed for at få alle med. 

-De nuværende resultater fra NEST-klasserne viser, at tilgangen er med til at løfte læringen for alle eleverne i klassen. Den socialpædagogiske praksis og SOL-pædagogikken er med til at styrke elevernes samarbejdsevne, deres sociale forståelse og evne til at tage ansvar, viser det sig, fortæller Jakob Sølyst, afdelingsleder på Resen Skole. 

Godt modtaget

Med klassen håber man på at få skabt et fællesskab på tværs af de gængse, hvor alle elever gennem oplevelse, fordybelse og virkelyst lærer mest muligt, og får tillid til egne muligheder. 

Forældrene blev orienteret på et møde i starten af juni, og det var en positiv oplevelse, fortæller Jakob Sølyst. 

-Mit indtryk er, at forældrene tog rigtig godt imod initiativet, og havde denne her store positive nysgerrighed og viste deres opbakning, siger han. 

Eleverne i SOL-klassen bliver i øvrigt en ligeværdig parallelklasse på årgangen.

– Eleverne bliver samlet i en ny kultur, og det øger deltagelsesmulighederne og styrker fagligheden for alle. Det giver de bedste mulighed for deres videre uddannelse, siger Jakob Sølyst.

Kommentarer