Samfund

Regionsråd sender 15,9 mio. kroner til udvikling af uddannelser

17 projekter med fokus på bl.a. trivsel, fremmedsprog, bæredygtighed og digitalisering på de midtjyske ungdomsuddannelser får nu medfinansiering fra Region Midtjyllands uddannelsespulje. Projekterne fordeler sig på uddannelsesinstitutioner i hele regionen. Dertil er der fundet midler til fortsat tilskud til folkemødet Uddannelsesdebatten i Nr. Nissum.

Flere faglærte, bedre trivsel – og dermed færre, der falder fra undervejs – og bedre brug af ny teknologi. Sådan kan overskrifterne groft opsummeres på de i alt 17 projekter, regionsrådet i Region Midtjylland netop har besluttet at medfinansiere via regionens uddannelsespulje. 

Projekterne er udvalgt på baggrund af regionens uddannelsespolitik samt analyser af de aktuelle og fremtidige udfordringer uddannelser – og erhvervsliv – står over for.

– Vi har en lang række gode og innovative uddannelsesinstitutioner i hele regionen, men vi har også nogle udfordringer, som det er et fælles ansvar at løse. Fx mangler vi faglærte, og for mange unge står i dag uden for både arbejdsmarked og uddannelse. De udfordringer skal bl.a. løses ved at udvikle nye tilgange – og ved at dele viden og erfaringer på tværs. Det er det, der kendetegner de projekter, vi nu støtter, siger regionsrådsformand, Anders Kühnau (S).

Samarbejde på tværs

I alt sender politikerne 15,9 mio. kroner afsted. Midlerne er fordelt på en såkaldt åben pulje, hvor fem projekter får i alt 2,8 mio. kroner og teknologipagtspuljen, hvor 12 projekter får i alt 13,1 mio. kroner. Sidstnævnte er et resultat af den Midtjyske Teknologipagt, hvor regionen samler virksomheder, uddannelsesinstitutioner og offentlige aktører i kampen for flere unge med tekniske og naturvidenskabelige kompetencer (STEM). 

Projekterne indeholder som udgangspunkt samarbejde mellem flere uddannelsesinstitutioner og berører bredt en række udfordringer. Både konkrete problemstillinger, der fx tager udgangspunkt i lokale kompetencebehov og mere brede samfundsudfordringer som kompetencer inden for bæredygtighed og værktøjer til at styrke egen trivsel.

– De projekter, der får midler i denne runde, er meget forskelligartede. Men de bidrager alle sammen til udvikling af et endnu bedre uddannelsesudbud i hele regionen. Som regionen kan vi netop – bl.a. med vores uddannelsespulje – være med til at sørge for, at den viden, der udvikles et sted bliver spredt, og det er afgørende. For fremtidens uddannelser er en opgave, der kun kan løses i fællesskab, siger formand for regionsrådet udvalg for Regional Udvikling, Jørgen Nørby (V).

Se en kort beskrivelse af alle støttede projekter herunder.

Fakta

·         Uddannelsespuljen i Region Midtjylland består af en åben pulje, der understøtter udviklingsaktiviteter inden for uddannelsespolitikken – og en teknologipagtspulje, der understøtter aktiviteter under den Midtjyske Teknologipagt.

·         Der udmøntes midler fra puljerne til ungdomsuddannelser to gange årligt. Læs mere her: https://www.rm.dk/regional-udvikling/fremtidssikrede-uddannelser-og-kompetenceloft/for-uddannelsesinstitutioner/uddannelsespulje/

Flere oplysninger

·         Regionsrådsformand, Anders Kühnau (S), tlf. 2360 2768. mail. kuhnau@rr.rm.dk

·         Formand for Udvalg for Regional Udvikling, Jørgen Nørby (V). tlf. 2945 526. mail. jorgen.norby@rr.rm.d

·         Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på www.rm.dk/politik/regionsradsmedlemmer

Støttede projekter Åben Pulje:

·         SIMU: Social inklusion og mindre ulighed på EUD, Learnmark Horsens

Skal bidrage til ny viden om de faktorer og situationer, som skaber ulighed på grundforløbet på erhvervsuddannelserne og resultere i, at flere elever trives og fastholdes i uddannelse. Budget. 0,7 mio. kr. Region Midtjylland støtter med. 0,6 mio. kr.

·         Social inklusion på FGU, FGU Østjylland

Projekt, hvor Region Midtjyllands seks FGU-institutioner skal samarbejde om at styrke et inkluderende læringsmiljø for de mest udsatte elevgrupper.

Budget er på 1,9 mio. kr. Region Midtjylland støtter med 0,9 mio. kr.

·         Udvikling af nye didaktikeres prof. dømmekraft, Randers Social- og Sundhedsskole

Skal udvikle og forankre praksisnære kompetenceudviklingsforløb, som har til formål at løfte nye læreres pædagogisk-didaktiske kompetencer.

Budget. 0,7 mio. kr. Region Midtjylland støtter med 0,6 mio. kr.

·         Trivsel og fastholdelses projekt – EUD, Jordbrugets Uddannelsescenter Aarhus

Vil udvikle model og procedure, som giver eleverne på erhvervsuddannelser indsigt, sprog og redskaber til selvhjælp i forhold til egen trivsel.

Budget. 0,6 mio. kr. Region Midtjylland støtter med 0,4 mio. kr.

·         Uddannelsesdebatten, Lemvig Kommune, VIA University College, samt Skolebyen Nr. Nissum

Uddannelsesdebatten skaber en platform for forskningsbaseret debat om relevante temaer inden for uddannelser på tværs af institutioner og aktører med fokus på det sammenhængende uddannelsessystem i Region Midtjylland og i Danmark.

Budget. 1,4 mio. kr. Region Midtjylland støtter med 0,4 mio. kr.

Støttede projekter Teknologipagtspuljen

·         Robotteknologi – Den røde robottråd, UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern

Vil skabe rød tråd mellem brobygning og opstart på en erhvervsuddannelse, så det betragtes som en samlet enhed. Bl.a. via innovative undervisningsforløb med fokus på robotteknologi. Budget. 0,9 mio. kr., Region Midtjylland støtter med 0,6 mio. kr.

·         Merkantile digitale transformationer, Aarhus Business College

Vil give eleverne på de merkantile erhvervsuddannelser bedre kompetencer inden for digitalisering og informatikforståelse. Bl.a. via opkvalificering af de deltagende lærere.

Budget 1,0 mio. kr., Region Midtjylland støtter med 0,7 mio. kr.

·         Faglige og kompetenceopbyggende turboforløb, ATU | Midt

Vil udvikle nye og innovative undervisningsforløb inden for de fire Teknologipagtstemaer: STEM-uddannede til de midtjyske styrkepositioner, bæredygtighed, sprog og kreativitet. Budget. 2,0 mio. kr. Region Midtjylland støtter med 1,4 mio. kr.

·         Sprog på tværs af faggrænser, Marselisborg Gymnasium

Vil styrke unges fremmedsproglige kompetencer og øge interesse for fremmedsprog. Projektet vil udvikle nye metoder til integrere fremmedsprog i ikke-sprogfag.

Budget. 1,2 mio. kr. Region Midtjylland støtter med 0,9 mio. kr.

·         Faglært livstil i turist- og oplevelsesindustrien (FLITO), UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Vil skabe en ny erhvervsuddannelse inden for turisme- og oplevelsesindustrien med udgangspunkt i det lokale behov, hvor der mangler faglærte i turismefaget

Budget. 1,5 mio. kr. Region Midtjylland støtter med 1,0 mio. kr.

·         Digitalt medieret samarbejde og udvikling i sprogfagene, Aarhus Business College

Vil styrke fremmedsprogsundervisning ved at udvikle nye undervisningsformer med fokus på digitale didaktiske værktøjer

Budget. 0,8 mio. kr. Region Midtjylland støtter med 0,6 mio. kr.

·         Digital fashion, Viden Djurs

Vil afdække og imødekomme tekstilbranchens behov for faglærte medarbejdere med de rette STEM-kompetencer samt bidrage til bæredygtig omstilling af tekstilbranchen mm.

Budget. 1,0 mio. kr., Region Midtjylland støtter med 0,8 mio. kr.

·         Bæredygtighed og handlekraft som fokus i HF-uddannelsen, HF i Nr. Nissum

Vil bevidstgøre unge om arbejdet med løsninger på klimaudfordringer via undervisning i analyse af klimaudfordringer og bæredygtighed samt i tværfaglige løsninger i disse udfordringer.

Budget. 2,0 mio. kr. Region Midtjylland støtter med 1,5 mio. kr.

·         Høfde 42 og SDG 4 – undervisningsmateriale og miljøer, Skive College

Vil etablere samarbejde på tværs af uddannelsesinstitutioner om at udnytte oprensningen af Høfde 42 til at synliggøre, løfte og visualisere grønne kompetencer, der matcher fremtidens jobprofiler i en bæredygtig verden.

Budget. 2,6 mio. kr. Region Midtjylland støtter med 2,0 mio. kr.

·         Klimasmart landbrug, Bygholm Landbrugsskole

Vil skabe viden og forståelse for værdien og effekten af ny teknologi i fødevareproduktion og naturforvaltning i et bæredygtighedsperspektiv. Projektet vil udarbejde undervisningsmateriale og bruge robotteknologi i praksis.

Budget. 3,3 mio. kr., Region Midtjylland støtter med 2,2 mio. kr.

·         “Grønne/Trådte uddannelsesstier”- Fase 2, Skive College

Videreudvikling af projekt med fokus på at afdække, visualisere og markedsføre jobprofiler på det grønne arbejdsmarked. Fokus er den praktiske uddannelsesvej fra EUX til videregående uddannelser.

Budget. 0,8 mio. kr. Region Midtjylland støtter med 0,6 mio. kr. 

·         En podcastserie om bæredygtighed for unge, Randers Social og Sundhedsskole

Skal bringe unge konkret viden om bæredygtighed gennem podcastafsnit suppleret med undervisningsmateriale og instruktionsark i øjenhøjde med unge på ungdomsuddannelser.

Budget. 1,0 mio. kr. Region Midtjylland støtter med 0,7 mio. kr.

Kommentarer