Debat og politik

Politikere blev klogere: Masser af ideer og input til skole- og dagtilbudsstruktur

Fællesmøde omFoto: Skive kommune

Onsdag aften var der indbudt til fællesmøde i Kulturcenter Skive, hvor skole- og dagtilbudsstrukturen i Skive Kommune var på dagsordenen. Mødet var præget af ivrig dialog, og der blev luftet idéer, bekymringer og spørgsmål. Alt sammen noget Børne- og Familieudvalget nu tager med sig videre i processen.

Der var ønsker, spørgsmål og input til politikerne i Børne- og Familieudvalget, da der var fællesmøde onsdag aften. Gæsterne var et bredt udsnit af alle interessenter på skole- og dagtilbudsområdet, og håbet var, at de kunne give nogen af deres tanker i strukturdebatten videre til politikerne i kommunens Børne- og Familieudvalg.

Deltagerne havde lejlighed til – i mindre grupper – at diskutere forskellige spørgsmål. Blandt andet blev de bedt om at forholde sig til, hvad der er det vigtigste for dem at spørge politikerne om. Efterfølgende blev de vigtigste tanker og pointer fra hvert bord fremlagt i plenum.

Ønsker og input

Fremtidig struktur og kvalitet på skole- og dagtilbudsområdet er noget, der er nødvendigt at diskutere, påpegede flere grupper. Behovet for en holdbar og langsigtet løsning er stort, så man ikke risikerer at havne i samme situation igen om få år, som en i salen fremførte.

En anden gruppe ønskede på samme måde en løsning, der er visionær. En løsning, der gør, at Skive får ”Danmarks bedste decentrale skolevæsen”, som en deltager sagde. Hos andre grupper var man villige til at kigge på, om den decentrale struktur, Skive er så kendt for, i virkeligheden er den rigtige.

Af andre pointer blev det nævnt at transporttid til og fra skole, er en ting politikerne, bør have øje for. Derudover ville flere gerne vide, hvordan økonomien skal se ud efter en eventuel strukturændring – bliver de økonomiske ressourcer i systemet? Også forskellige opfattelser af kvalitet blev bragt op flere gange: Hvad efterlyser den moderne børnefamilie, og hvordan ser politikernes billede af kvalitet egentlig ud, blev der spurgt.

Flere deltagere på mødet gav også udtryk for en vis bekymring: Er det sådan, at en fremtidig struktur på skole- og dagtilbudsområdet allerede mere eller mindre er besluttet?

Efterfølgende fik Børne- og Familieudvalgets politikere lejlighed til en efter en at kommentere på de spørgsmål og tilkendegivelser, der var kommet. Fælles for dem var der en glæde over muligheden for lægge øre til så mange forskellige forslag og anskuelser. Samtidig blev det over en bred kam understreget, at der bestemt ikke er taget nogen beslutning på forhånd. 

”Når der nævnes 5-7 skoler, der skal lukke, så husk på, at det er noget, der er nævnt som en mulighed. Der er ikke noget besluttet endnu,” lød det fra en af medlemmerne i Børne- og Familieudvalget.

Nødvendigt at tale om

Nødvendigheden af at drøfte strukturen på skole- og dagtilbudsområdet blev blandt andet skitseret i en velkomst ved næstformanden for Børne- og Familieudvalget, Christian Vad Holm:

-Børnetallet er faldet uafbrudt siden kommunalreformen, og gennem de sidste mange år har enhedsbeløbet per barn i store træk været uændret. Det betyder, at de enkelte skoler og dagtilbud har fået faldende midler i takt med det faldende børnetal. Ledere, medarbejdere og forældre har så løst dette ved at finde de kreative løsninger frem. Men de nemme og kreative løsninger er nu blevet brugt, og det bliver stadig sværere for skoler- og dagtilbud at få hverdagen til at hænge sammen, fortalte han blandt andet og tilføjede

– Flere tilfredsheds- og kvalitetsmålinger viser nemlig, at Skive Kommunes dagtilbud og skoler har klaret sig – og klarer sig – godt i sammenligning med andre kommuner, men det kan vi risikere ikke at blive ved med, lød det.

Borgermøder i vente

Børne- og Familieudvalget ser frem til næste uges borgermøder. Her er alle interesserede velkomne til at deltage, og meningen er på samme måde, at der skal høstes input og gode idéer, så alle synspunkter kommer frem på et tidligt stadie i processen.

På borgermøderne kan deltagerne se frem til en kort præsentation af udfordringerne på skole- og dagtilbudsområdet. Derudover præsenteres tre forskellige scenarier, der præsenterer forskellige mulige handlinger og de økonomiske konsekvenser. Scenarierne er udelukkende tænkt som en måde til at se hvad forskellige handlemuligheder koster, og som grundlag for diskussion.

Efterfølgende bliver der tid til debat i mindre grupper, mens politikerne lytter og observerer. Til sidst samles der op på pointerne i fællesskab, så budskaberne bliver delt. 

-Det er så vigtigt, at vi får alle idéer ind, så kom med det, hvis I har yderligere, og alle er velkomne til borgermøderne også, lød afrundingen fra Christian Vad Holm. 

Kommentarer