Kultur

Nyt outdoor-center på Glyngøre Havn

Foto: JAJA Architects

En ny mole på Glyngøre Havn vil give friluftsfolk, motionister, besøgende og turister masser af rekreative muligheder ved vandet. Samtidig beskytter molen Glyngøre by mod oversvømmelse. Projektet er finansieret af Skive Kommune, den filantropiske forening Realdania, Spar Vest Fonden, Lokale og Anlægsfonden samt lokale virksomheder. JAJA Architects har udformet projektforslaget.

Glyngøre Havn står over for en udvidelse. En central del af dette er en nyskabende ydermole, der med en række aktivitetsmuligheder vil udgøre en del af Glyngøre Maritime Center. Molen består af fem knudepunkter for rekreative oplevelser på og ved vandet. Samtidig vil molen medvirke til at beskytte det nye havneområde fra Limfjordens ofte vilde vande.

Molen kan bruges af frilufts-, outdoor- og sportsudøvere blandt lokalområdets beboere, foreninger og institutioner, beboere fra nabobyer og andre dele af Skive og Morsø Kommuner samt turister. Den vil også kunne bruges til forskellige større events og arrangementer.  

Projektet har en samlet anlægssum på 35,6 mio. Kr., og det har nydt stor opbakning fra en række fonde og foreninger. Heraf støtter den filantropiske forening Realdania med 8 mio. kr. Spar Vest Fonden med 8 mio. kr. Lokale og Anlægsfonden har i 2021 støttet med 8 mio. kr. Derudover har lokale virksomheder i Skive også bidraget økonomisk. 

Peder Christian Kirkegaard, borgmester i Skive Kommune siger: ”Skive Kommune er stolte af, at det store arbejde og den ihærdighed, som frivillige kræfter i Glyngøre sammen med kommunens folk har leveret, nu har ført til, at Skiveegnen snart kan byde velkommen til de første gæster. Centret vil give en række nye muligheder for borgere og foreningsliv i og omkring Glyngøre, ligesom det vil være en magnet for vandsportselskere udefra og på denne måde gøre det ekstra attraktivt at besøge Skiveegnen”.

Flemming Eskildsen, Formand for forretningsudvalget i Glyngøre Maritime Center siger: ”Siden den spæde idé i 2011 er der løbet meget vand i åen. I god dialog og sparring med lokale borgere og interessenter, Skive Kommune og fonde, har vi sammen skabt et rekreativt, maritimt tilbud som favner bredt. Vi er stolte af at have skabt et nytænkende tilbud til alle, som nyder aktiviteter og samvær ved og i vandet”.

Den nye mole og de rekreative knudepunkter

Den nye ydermole bliver 250 meter lang med adgang til Limfjorden og vanddybder, der spænder fra 0 til 8 meter. Molen får fem knudepunkter, heraf placeres det ene på land: 

Fjordhuset indeholder 204m2 og giver mulighed for at deltage i rekreative aktiviteter, ligesom der er god plads til forsamlinger, omklædningsfaciliteter, grejopbevaring osv. Det udformes som en klynge af tre huse, bundet sammen af et stort tag. Huset byder på en 360 graders udsigt over Limfjorden, havnen, byen og det øvrige landskab. 

Klippebadet ligger tættest på strand og land. Her vil der være minimal indflydelse fra den ’hårde’ natur, og det vil med sine små vanddybder og beskyttende stensætninger være et ideelt sted for læring og leg. Her kan familier trygt gå på opdagelse i det blå miljø mellem strand og ydermole.

Badepunktet udformes med forskellige rumligheder i og omkring hele huset. På begge sider af molen, nede ved vandspejlet og oppe i højden skabes både læ for vinden, udsigt og ophold i samspil med aktiviteter i vandet. Aktiviteter, som kan udfolde sig på den rolige side mod havnen og den vilde side mod Limfjorden – samt det kolde gys i fjorden og den varme oplevelse i sauna og vildmarksbad. 

Fjordhaverne er et mekka for folk, der elsker havets madgaver, ligesom et væld af naturformidlingsaktiviteterne virkelig kommer til deres ret. Fra broanlæg og flydende trædæk kan man besøge tangplantager, muslingefarm og deltage i hummerfangst m.m. Fjordhaverne formes som et amfi-trappelandskab, der folder sig ned ad ydermolen. 

Endepunktet markerer indsejlingen til havnen og er ydermolens afslutning, hvor man har vand til tre sider, og hvor vanddybderne er størst. Udformet som en platform, der peger i seks forskellige retninger, tilbyder Endepunktet forskellige oplevelser med og ved vandet. Et afslappende ophold i hængekøje-masten, fiskeri ved kanten eller udspring i vandet.

Nu arbejdes der videre med projekteringen i en styregruppe, samtidig med at myndighedsbehandlingen færdiggøres. Udbud af etableringsopgaven forventes at ske i sommeren 2023. Hvis alt går vel, stikkes spaden i fjorden inden udgangen af 2023, så hele anlægget kan indvies og tages i brug i foråret 2025.

 

Kommentarer