Samfund

Ny aftale betyder grønnere og renere byer

Kommunerne får nu en række nye værktøjer til at få renere luft i byerne. Med en ny aftale bliver der blandt andet mulighed for at skærpe miljøzonerne, indføre nulemissionszoner og forbyde ældre brændeovne.

Regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten har indgået Aftale om Miljøinitiativer i grønne byer og en hovedstad i udvikling.

Med aftalen vil partierne skabe bedre muligheder for, at vi kan få grønnere, sundere byer, der understøtter det gode byliv.

Aftalepartierne er blevet enige om at give landets nuværende miljøzonekommuner mulighed for at skærpe deres miljøzoner, så de også gælder for dieselpersonbiler uden partikelfilter. Det vil sige, at kommunalbestyrelserne i København, Frederiksberg, Aarhus, Aalborg og Odense kan beslutte, at dieselpersonbiler skal have partikelfilter for at kunne køre i deres miljøzoner. Størstedelen af luftforureningen fra trafikken på byvejene kommer fra partikler fra gamle dieselbiler. Berørte bilejere med en lavere indkomst får mulighed for at ansøge om tilskud til at montere et partikelfilter, så de fortsat kan færdes i miljøzonerne.

Derudover er partierne enige om at gøre det muligt for kommuner at etablere nulemissionszoner i afgrænsede byområder, hvor der som udgangspunkt kun må køre biler uden forbrændingsmotorer, men det skal fortsat være muligt at bo, handle og færdes i en nulemissionszone. Aftalepartierne er derfor enige om at sikre klare undtagelser og dispensationsmuligheder for borgerne og erhvervsdrivende med legitime behov for adgang til zonen.

Med aftalen bliver det også muligt for kommunerne at forbyde ældre brændeovne og pejseindsatse produceret før juni 2008 i områder med fjernvarme og naturgas. Ældre brændeovne skønnes at udlede op til fem gange så mange partikler som nye brændeovne.

Aftalen betyder også, at der kommer et forbud mod sprøjtning med bl.a. glyphosat på en række offentlige og private arealer som veje, grus, stier, fortove, indkørsler, parkeringsarealer, og at der afsættes 50 mio. kr. til etablering af ca. 180-200 ha ny statslig skov i hovedstadsområdet.

Sidst indgår der i aftalen et nationalt luftpartnerskab bestående af kommuner, KL og centrale interessenter. Luftpartnerskabets centrale opgave bliver at komme med anbefalinger til yderligere tiltag samt at iværksætte analyser, projekter og drøftelser, som kan begrænse luftforureningen og sikre ren luft til gavn for alle.

– Selv om vi i Danmark kan bryste os af at have byer, der er kendt for cykelstier, grønne parker, rent badevand og god luftkvalitet, så kan vi gøre mere for at få renere og grønnere byer. Luftforurening er skyld i, at tusindvis af danskere dør for tidligt hvert år. Derfor er jeg glad for, at regeringen og aftalepartierne er blevet enige om denne her aftale, der giver kommunerne bedre værktøjer i forhold til at bekæmpe blandt andet luftforurening, siger miljøminister Lea Wermelin.

Kommentarer