Samfund

Naturpark snart klar til eksamen

Foto: Skive kommune

Naturpark Flyndersø – Sønder Lem Vig gør sig klar til eksamen hos Friluftsrådet. Nemlig til at få en endelig godkendelse som naturpark.

Hidtil har det store område i Skive Kommune været pilotnaturpark. Friluftsrådet stiller ganske store krav til godkendelsen, men dem kan Flyndersø – Sønder Lem Vig også leve op til. Det vigtigste er, at vi har et stort sammenhængende område og et godt lokalt samarbejde om at bevare og udvikle naturparken, fortæller Claes Fischer, der er biolog i Skive Kommune og projektleder for Naturpark Flyndersø – Sønder Lem Vig.

Stor interesse fra borgere

Det gode samarbejde er blevet forstærket under processen med at udarbejde ansøgningen til Friluftsrådet. Her har parken inddraget alle interesserede borgere, og der var stort engagement. 33 mødte frem til en naturdag på Hostrup Hovedgård, og her udviklede de sammen det væsentligste indhold til ansøgningen.

Natur, kultur og mennesker i balance

Overskriften er natur, kultur og mennesker i balance. Det betyder, at borgerne ønsker at benytte og beskytte området på en måde, så det ikke ligger hindringer i vejen for lodsejere. I ansøgningen vil naturparkrådet lægge særlig vægt på tidlig inddragelse af lodsejerne. Udviklingen af området er en fælles opgave for lodsejere, frivillige og Skive Kommune.

Naturparkrådet består af repræsentanter for lodsejere, frivillige og kommunen. Rådet skal koordinere arbejdet og sikre, at der sker fremskridt.

Masterplan for udviklingen

På møderne med de aktive borgere er det kommet frem, at der er et mylder af aktiviteter og et tilsvarende antal projekter i støbeskeen. Borgerne er enige om, at de skal samles og prioriteres af naturparkrådet. Rådet må meget gerne lave en masterplan for udvikling af området, så ønskesedlen ikke bare vokser og vokser, uden at noget bliver opfyldt.

Ingen restriktioner

I de kommende måneder skal ansøgningen gøres færdig, og til foråret skulle der gerne komme et grønt stempel fra Friluftsrådet, så Skive Kommune får en naturpark.

Claes Fischer understreger, at der ikke er fredning eller nye restriktioner forbundet med at være naturpark. Det er en anerkendelse, som Naturpark Flyndersø – Sønder Lem Vig vil bruge til at synliggøre området mere over for alle interesserede, herunder også turister.

Kommentarer