Debat og politik

Mange pårørende mødte op til dialog med kommunen om samarbejde

Der var stort fremmøde til onsdag aftens dialogmøde med pårørende. Foto: Skive kommune

Overvældende mange pårørende mødte onsdag aften op for at blive klogere på pårørendesamarbejde og give deres meninger til kende. Aftenens tema var rammer og vilkår for samarbejdet mellem borger, pårørende og medarbejdere, og de menneskelige dilemmaer det kan medføre.

Lokalet i Kulturcenter Skive var fyldt med 70 deltagere, som alle var mødte op med samme interesse – at finde ud af, hvordan vi skaber det bedst mulige liv for borgere med udviklingshandicap, hjerneskade og autisme. Og netop den store tilslutning til arrangementet gjorde indtryk på socialchefen i Skive Kommune, som bød alle velkommen:

– Jeg er imponeret over, hvor mange pårørende der finder tid og overskud til at deltage i denne her dialog. Det viser, at vi alle sammen er interesserede i at finde ud af, hvordan vi skal forstå hinanden og samarbejde i det daglige arbejde med borgere, som er afhængig af vores hjælp og støtte, fortæller Heidi Becker-Rasmussen.

Pårørende får ikke alt at vide

Tilsynschef ved Socialtilsyn Midt Ulla B. Andersen gjorde de fremmødte klogere på medarbejdernes juridiske rammer og vilkår for at dele oplysninger om borgerne med deres pårørende. Et af de store dilemmaer for både pårørende og personale er de juridiske forpligtelser, som personalet er underlagt. Det betyder blandt andet, at personalet har tavshedspligt og ikke kan fortælle de pårørende om episoder, som de berørte borgere ikke ønsker fortalt videre. Og den manglende mulighed for indblik og medbestemmelse, kan være svær at vænne sig til, når man har været vant til at være en forælder, der er involveret i alle aspekter af sit barns liv.

Den situation kender Susanne Jakobsen alt for godt. For et års tid siden flyttede hendes datter ind i et botilbud for voksne. Dermed fik Susanne en anden rolle i sin datters liv.

– At aflevere et barn på et botilbud for voksne, som ikke kan klare sig selv, fordi hun er et barn indeni, men har en voksen krop, det er smertende. Det er smertende at aflevere hende et nyt sted, hvor ”mors regler” ikke længere gælder, fortæller hun.

Tillid og dialog skaber forståelse for hinanden

Det tager tid at lære, men med tillid og dialog mellem både borger, pårørende og medarbejdere, kommer man langt i forhold til at skabe så god en hverdag som muligt. 

– Man skal viske tavlen ren hver dag og turde gå til hinanden, både som pårørende og medarbejdere, fortalte Hanne Gullestrup i sit oplæg om styrket samarbejde med pårørende.

Hanne Gullestrup underviser fagprofessionelle på uddannelsen i pårørendesamarbejde og er samtidig selv pårørende til en senhjerneskadet søn.

– Vi skal møde hinanden med tillid og forståelse, fortalte Hanne. Som pårørende har man uendelig kærlighed til sit handicappede barn og som fagprofessionel har man kærlighed til faget og ønsker at gøre det bedste for hvert enkelt borger.

Borgere skal støttes, når en pårørende dør

En af de pårørende foreslog forvaltningen og det ny oprettede tværgående pårørenderåd at kigge på, hvordan man sikrer en god sorghåndtering, når en borger med handicap mister sin pårørende. Og i samme snak fortalte flere ældre pårørende, at det er en stor bekymring for dem, hvem der skal tage sig af deres handicappede barn, når de ikke længere er der. Det er der brug for en dialog med forvaltningen og det tværgående pårørenderåd om. Begge temaer vil rådet og socialchef Heidi Becker-Rasmussen nu arbejde videre med.

Kommentarer