Samfund

LAG sikrer udvikling i landdistrikterne – nu er der plads i den nye bestyrelse

LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern sikrer hvert år op mod tre millioner kroner til lokale udviklingsprojekter. Snart er der valg, så nye kan blive en del af bestyrelsen og være med til at påvirke udviklingen på landet.

I Ringkøbing-Skjern Kommune bor halvdelen af borgerne uden for centerbyerne. Det betyder, at der hvert år sker stor udvikling i landdistrikterne. Udviklingen spænder vidt, men for mange projekters vedkommende er der det fællestræk, at en del af pengene kommer fra LAG. 

LAG er et lokalt arbejde under EU, som skal være med til at sikre, at det også i fremtiden er attraktivt at bo, arbejde og drive virksomhed i levende landdistrikter.

Du kan få indflydelse

Hvert år udarbejder LAG en ny lokal strategi for, hvordan pengene skal fordeles de kommende år. Der afholdes en “almindelig” generalforsamling hvert år – men da man i år går ind i en ny syv-årig uddelingsperiode, kan man altså også få indflydelse på, hvilke kriterier pengene skal uddeles ud fra. 

Den 17. august er der stiftende generalforsamling i Tangsø Centret i Bækmarksbro. Alle er velkomne til at deltage og høre mere om, hvad LAG er, og om man har lyst til at blive en del af arbejdet: 

– De midler her kan noget. De er stort set de eneste midler, man kan søge til direkte erhvervsudvikling i tyndtbefolkede egne, siger Bente Tang, formand for LAG i Lemvig, Ringkøbing-Skjern og tilføjer: 

– Hvis vi vil have noget til at ske lokalt, må vi deltage i LAG-arbejdet. Det kan godt være, at LAG-systemet kan være lidt bureaukratisk, men det sker meget ofte, at vi kommer ud til projektholdere, som siger lige ud, at deres projekt aldrig var kommet op at stå uden LAG-midler. 

De seneste år er der lokalt blandt andet givet penge til Adventure Golf, Blå Trail, landsby-udvikling i Stadil-Vedersø, Kød fra Klitten og Bork Legeland. Der er derudover også givet penge til etablering af Knaplund destilleri, etablering af Stauning Købmand, til første etape af Hoven Naturperler, etablering af legeplads/naturområde i Stauning og etablering af værksted og showroom hos Godske Design for blot at nævne nogle af de projekter, der har fået penge. 

Pengene kommer fra EU og bliver suppleret med lokale penge og nogle gange også penge fra Byrådet. 

– LAG-midlerne betyder, at også små projekter kommer i gang. Andre projekter kommer i gang og bliver testet for så at finde ud af, at ideen ikke holder. LAG støtter altid med højst 50 procent af projektets økonomi, så det er ikke sådan, at vi bare skyder en masse EU-penge af, siger Bente Tang. 

Her gør man en forskel

For den kommende periode er der tildelt 93 millioner til uddeling til projekter på landsplan. Lokalt er LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern Kommune tildelt tre millioner kroner hvert år. 

– Det er derfor vigtigt, at vi får en bredt funderet bestyrelse, så vi altid har et godt kendskab til, hvad der rører sig i landområderne, siger Bente Tang.

Medlemmerne i LAGs bestyrelse arbejder generelt for lokal udvikling i landdistrikterne. Man kan med andre ord ikke komme i bestyrelsen for at fremme et projekt i sin egen landsby. I de tilfælde vil man være inhabil. Men bestyrelsesmedlemmerne i LAG’en er alle interesserede i at fremme udviklingen i landdistrikter på kommuneplan: 

– Når den nye bestyrelse er valgt, skal den i gang med en udviklingsstrategi, hvor der skal sættes retning på det kommende arbejde. Så hvis man sidder og har lyst til at gøre en forskel for lokalområdernes erhvervs- og bosætningsprojekter, så synes jeg, man skal komme til generalforsamlingen og høre om, hvad LAG er og kan gøre, siger Bente Tang.

Fakta:

  • Generalforsamlingen er den 17. august klokken 19.30 i Tangsø Centret i Bækmarksbro
  • De lokale aktionsgrupper (LAG) giver tilskud til projekter, der kan skabe vækst og udvikling i landdistrikterne.
  • Aktionsgrupperne prioriterer projekter på baggrund af deres egne lokale udviklingsstrategier. På den måde sikres det, at støttemidlerne anvendes med mest mulig lokal indsigt og medbestemmelse.
  • I den danske LAG-indsats er der i alt 26 lokale aktionsgrupper på tværs af landet, som tilsammen dækker over 57 kommuner og 27 småøer. 

Kommentarer