Samfund

Kulturlivet skal rustes til digitalisering og bæredygtighed

Grafik: Region Midtjylland

Politikere fra hele Midtjylland mødes i morgen tirsdag 27. september i Viborg til Europæisk Kulturregions årlige Kulturforum for at stille skarpt på fremtidens krav til kulturlivet. Sammen med aktører fra midtjyske kulturinstitutioner skal politikerne blandt andet drøfte, hvordan de skaber gode rammer for bæredygtighed og digitalisering.

I morgen tirsdag den 27. september mødes kulturpolitikere fra alle 19 midtjyske kommuner samt fra Region Midtjylland for anden gang til Kulturforum i regi af Europæisk Kulturregion. Overskriften er “de politiske rammer for omstilling af kulturlivet”, og målet er finde fælles løsninger på fælles udfordringer.

– Vi lever jo i en verden i forandring – og de seneste år har vist os, at forandring er konstant, hurtig og konsekvent. Det gælder også i kulturlivet, der både spiller en rolle i forhold til at drøfte og debattere mega-trends som bæredygtighed og digitalisering, men også i høj grad selv er underlagt dem. Det er en udfordring, men også en mulighed, vi deler på tværs af kommunegrænser. Derfor er det noget, som det giver rigtig god mening at drøfte på tværs, siger Bent Graversen (V), formand for Udvalget for Regional Udvikling i Region Midtjylland.

Udvikling, samarbejde og forbedring

Europæisk Kulturregions Kulturforum opstod på baggrund af det tætte samarbejde mellem regionen og de 19 kommuner i forbindelse med Europæisk Kulturhovedstad – Aarhus 2017. Siden har partnerskabet udviklet sig til en platform for vidensdeling, netværk og kulturfaglig inspiration, hvor kulturaktører og politikere mødes.

– Kultur har en særlig evne til at udfordre, sætte tanker i gang, skabe refleksion og bevidsthed om, hvem vi er og vil være. Når vi samarbejder på tværs af 19 kommuner i Kulturforum og drøfter både kulturens udvikling og kulturaktørernes aktuelle udfordringer, så sikrer det, at vi som politikere er godt klædt på til støtte op om kulturens og aktørernes aktuelle udfordringer, siger formand for Kommune Kontaktrådet (KKR) Midtjylland, Torben Hansen (A), som ser frem til at deltage på Kulturforum.

Kulturforum holdes på Paletten ved Tinghallen i Viborg tirsdag den 27. september 2022 fra kl. 9.30-16.00. Dagen byder på faglige input og drøftelser på tværs af kulturaktører, kommunal og regionspolitikere. Se vedhæftede program for dagen.

Fakta:

  • Europæisk Kulturregion er et regionalt kultursamarbejde mellem de 19 kommuner i Region Midtjylland, som arbejder for at sikre kulturens udviklingsvilkår og via samarbejdet skabe forbedringer for kulturlivet.
  • Læs mere om Europæisk Kulturregions formål og strategi på www.kulturregion.dk

 

Kommentarer