Skive

Kommunal- og regionalrådsvalg i Skive i lyset af Covid-19

Vi nærmer os Kommunal- og regionalrådsvalget d. 16. november, og selv om smittetrykket for Covid-19 de seneste uger er steget på landsplan, bestræber vi os på at kunne holde et sikkert valg i trygge rammer i Skive Kommune – og der er udvidet mulighed for at brevstemme fredag på Skive Bibliotek. 

På kommunes 20 valgsteder vil vælgerne blive mødt med en række smitteforebyggende tiltag, når krydset skal sættes den 16. november. På samtlige valgsteder i Skive Kommune vil der være håndsprit til rådighed og et særligt fokus på afstand mellem vælgerne. 

-Vi vil gerne opfordre vælgerne til at passe på hinanden ved at holde afstand og følge de anvisninger, herunder pile, vi har om indgange og udgange, fortæller sekretariatschef Lone Knudsen. 

Anvisningerne vil være tydeliggjort både med skiltning og af folk på gulvet, der guider vælgerne de rette steder hen. Derudover vil der også være ekstra fokus på rengøring, og de fælles kontaktpunkter bl.a. i valgbokserne vil med jævne mellemrum rengøres med desinfektionsmiddel

Allerede da valgforberedelserne startede først på året, spillede Covid-19 ind som en særlig faktor, der har haft betydning for dette års valg. Det gælder fx i udvælgelsen af valglokaler, hvor fokus har været på gode muligheder for at holde afstand og lave separat ind- og udgang.

Sådan passer vi på hinanden

Vask dine hænder tit eller brug håndsprit, hold afstand og host eller nys i ærmet. Sundhedsstyrelsens anbefalinger ligger efterhånden på rygraden hos de fleste, men efter en periode med øget smittetryk og et forestående valg er der behov for, at vi alle igen gør en ekstra indsats for at passe på hinanden. 

Som vælger kan man hjælpe med at nedsætte risikoen for smittespredning ved at være opmærksom på disse anbefalinger og komme på tidspunkter i løbet af dagen, der ikke normalvis er travle.

-Vi opfordrer vælgerne til at komme i løbet af dagen, så vi forhåbentligt kan begrænse køer om morgenen og om eftermiddagen efter arbejdstidsophør. Vores tidligere erfaringer fortæller, at der ikke kommer ret mange vælgere sidst på formiddagen eller tidligt om eftermiddagen, så vi håber, at de vælgere, der har mulighed for at komme på disse tidspunkter, gør det, siger sekretariatschef, Lone Knudsen.  

Medbring gerne eget skriveredskab

Der vil som sædvanligt blive ophængt blyanter i valgboksene, som rengøres med regelmæssige mellemrum, men som noget særligt i år opfordres vælgerne til at medbringe deres egne skriveredskaber. 

Vælgerne må gerne bruge blyanter, tusch og kuglepenne – også med andre farver end sort og blå. Dog må skriveredskabet ikke være så usædvanligt i farve eller form, at det giver stemmesedlen et særpræg. Derfor frarådes det at bruge guld/sølvtusch, glimmertusch eller meget specielle tuscher.

Er du i isolation, i øget risiko eller utryg?

Vælgere, der er i isolation fordi de er syge med smitsom sygdom som Covid-19 eller har været i nærkontakt med smittede, kan også stemme. Vi henstiller til, at man ikke går ind i valglokalet, men i stedet ringer på tlf. 2063 5597 eller beder én af forbigående om at hente én fra valglokalet. Så kan man stemme uden for valglokalet. 

Personer i øget risiko opfordres til at være opmærksomme på at holde ekstra afstand og evt. anvende mundbind eller visir. Der henvises endvidere til Sundhedsstyrelsens pjece Gode råd til dig, der er i øget risiko. 

Hvis der er vælgere, der fortsat er utrygge, kan de henvende sig til medhjælperne ved valget om at få udleveret mundbind eller engangshandsker. Alle medhjælperne bliver også opfordret til at anvende værnemidler under hele afstemningen. 

Som alternativ til at møde på valgstederne kan vælgerne brevstemme på Skive Bibliotek og i Borgerservice. Det er ikke længere nødvendigt at booke tid for at brevstemme. Sidste frist for at brevstemme er fredag den 12. november kl. 18. 

Kommentarer