Samfund

Husk at udvise hensyn – også på vandet

Foto: Midt- og Vestjyllands Politi.

Af Helle Kyndesen, politidirektør i Midt- og Vestjyllands Politi

I løbet af foråret har der været stor opmærksomhed på voldsomme hastighedsovertrædelser og beslaglæggelser af køretøjer, der eksempelvis bliver brugt til spirituskørsel eller vanvidskørsel. I politiet byder sommermånederne også på et øget fokus på sejlads, hvor mange desværre glemmer reglerne.

Sommeren er for alvor over os, og ligesom mange andre er jeg også begejstret for de mange muligheder det giver at bo i et område, hvor vi har let adgang til vand – hvad enten det er Vesterhavet, Limfjorden, Ringkøbing Fjord eller store velbesøgte søer. Men med mange vandglade mennesker samlet de forskellige steder og med mange forskellige aktiviteter på og ved vandet, er det vigtigt at udvise hensyn. 

Når vi udviser hensyn til hinanden, hjælper vi også hinanden til gode og sikre oplevelser og aktiviteter på vandet. Som politi er vi selvfølgelig også optaget af, at gældende love og regler bliver overholdt. For det er med til at sørge for sikkerhed til søs og give trygge oplevelser. På land har vi bl.a. færdselskontrollerne, mens vi til søs også laver kontroller hen over sommeren for at skabe størst mulig sikkerhed for alle. 

Mange sigtelser

På en enkelt dag med kontrol på Silkeborgsøerne tidligere på sommeren blev mere end 150 både kontrolleret. Det medførte ni forskellige sigtelser for overtrædelse af hastighed, manglende redningsveste, mv. I slutningen af juli måned havde vi den seneste kontrol, som foregik på Limfjorden. Her blev 40 forskellige både kontrolleret, hvilket førte til i alt seks forskellige sager om blandt andet manglende speedbådscertifikat og manglende forsikring.

Løbende modtager vi anmeldelser om sejlende, som ikke udviser godt sømandsskab, idet de sejler til fare for andre – og vi reagerer på alle de henvendelser, vi modtager. Oftest vil vi sende en patruljevogn afsted til det pågældende sted, men i kredsen har vi også en gruppe særligt uddannede maritime politifolk, der er klar til at arbejde på vandet.

Vores indsatser på søer, i fjorde, i åer og til havs foregår i samarbejde med Marinehjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen, Fiskeristyrelsen og kommunerne. På de maritime indsatser, som vi årligt har omkring 20 forskellige slags af, kontrollerer vi, om den gældende lovgivning bliver overholdt. Det drejer sig om alt fra hastighedsovertrædelser til spiritussejlads – og fra manglende redningsveste til gyldigt bevis for at måtte sejle speedbåd eller vandscooter. 

Ring gerne og spørg

Vi samarbejder med Marinehjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen, men da vi ikke altid er til stede på vandet, modtager vi også meget gerne anmeldelser fra borgere, der eksempelvis opdager uhensigtsmæssig sejlads i fredede områder eller i nærheden af badende. Hvis muligt vil det være godt med et foto af overtrædelsen af båden og dens fører, så vi kan få identificeret den pågældende lovovertræder efterfølgende. 

Jeg kan kun opfordre alle, der gerne vil have del i de mange dejlige oplevelser på vandet, til at sætte sig ind i, hvilke regler der gælder. Hvis du er i tvivl om reglerne, er du altid velkommen til at ringe til os på telefon 114 og spørge. Så kan vi eksempelvis fortælle dig, at du højest må sejle med 5 knob i en afstand af op til 300 meter fra vandkanten i fjordene – eller at vi kan beslaglægge din båd eller vandscooter, hvis denne bliver benyttet i strid med såkaldt godt sømandsskab.

Kommentarer