Rødding

Højvandeberedskabet er klar til oversvømmelser

Foto: Skive kommune

Højvandeberedskabet har holdt øvelse og er helt klar til at håndtere en virkelig hændelse, hvis sådan en skulle forekomme

I starten af denne uge holdt Skive kommune højvandeberedskab øvelse, hvor pumper og sluser blev afprøvet, ventiler blev tjekket, og digerne blev gennemgået.

I alt deltog 28 ansatte i beredskabet. Afhængigt af situationen er op til halvdelen af dem i aktion på en gang, når der sker en virkelig hændelse, der kræver handling fra beredskabet.

Pumper og sluser

Pumperne er placeret på Fjordvej ved Felding Bæks udløb. En sluse sørger for, at vand fra fjorden ikke kan trække op i Felding Bæk og skabe oversvømmelse. For at undgå ophobning i bækken pga. det vand, som løber til vandløbet, er det nødvendigt at pumpe vandet ud på fjordsiden af slusen. Hvis pumperne ikke kan følge med, er der sluser ved Bækkevej og i Feldingbæk parken, som i de tilfælde bruges til at regulere tilstrømningen.

Ventiler lukkes ved højvande

Ventilerne er placeret forskellige steder i kommunen, men primært i nærheden af Skive Å og Skive Havn. De lukkes ved højvande for at forhindre, at vandet fra fjorden eller åen trænger op gennem rørledninger til for eksempel Engvej, Østerbro og Fjordvej, som i givet fald vil kommet til at stå under vand.

Ventilerne afprøves for at konstatere, at de både kan lukkes og åbnes igen uden problemer.

Digerne langs Skive Å og på Lundø tjekkes for eventuelle skader.

Kommentarer