Samfund

Foredrag om FN’s Verdensmål og grøn omstilling i lokalt perspektiv

Foto: Skive kommune

Foredrag og workshop med Ditlev Nissen (Levende Lokalsamfund, Karise Permatopia), onsdag den 24. november 2021 kl. 19-21.30 i Hem Forsamlingshus

Der kan ikke længere være tvivl om, at klima- og biodiversitetskriserne gør den grønne omstilling bydende nødvendig. Men omfanget kan virke uoverskueligt og Verdensmålene abstrakte og uvedkommende. Så hvor kan der sættes ind?

Overalt i verden viser lokalsamfund, at det er muligt at udvikle en ny forståelse af det gode liv. Hvor fokus flyttes fra unødvendigt og ødelæggende forbrug til sociale fællesskaber, der sammen skaber lokal bæredygtig udvikling.

Kom og hør om hvordan civilsamfundet kan være frontløberne i en grøn omstilling med fokus på høj livstilfredshed, lav miljøbelastning og lokal udvikling.

Deltagelse er gratis. Tilmelding skal ske senest tirsdag den 16. november 2021 kl. 12.00 på nedenstående formular.

Kommentarer