Samfund

Flere unge skal uddanne sig inden for naturvidenskab

Foto: Skive kommune

Teknologipagten har netop tildelt 284.340 kr. til Læringsambassaden til at styrke børn og unges undervisning inden for naturvidenskab, teknologi, ingeniørvidenskab (engineering, red.), design og kreative processer samt matematik. Kompetencer, som Danmark får brug for i fremtiden.

Læringsambassaden har fået bevilliget 284.340 kr. fra Teknologipagten til at etablere tre netværk for fagprofessionelle inden for naturvidenskab og teknologi:

– Vi opdagede en række udfordringer omkring overgangen fra dagtilbud til folkeskole og videre derfra til ungdomsuddannelse og videregående uddannelse, da vi udarbejdede naturfagshandleplanen for Skive Kommune, fortæller Søren Sohn fra Læringsambassaden, projektleder og naturfagskoordinator i Skive Kommune.

– Udfordringerne består i hovedtræk af, at de fagprofessionelle ikke har en fælles forståelse af, hvilke kompetencer og viden, eleverne afslutter folkeskolen med. Derudover mangler de fagprofessionelle en fælles forståelse af STEAM-fagene, fortsætter Søren Sohn.

Netværkene skal sikre, at børn og unge oplever en rød tråd i de naturvidenskabelige og teknologiske fag i de tre overgange fra dagtilbud til folkeskole og videre derfra til ungdomsuddannelse og videregående uddannelse. Målet er at give de unge et sammenhængende læringsforløb, så de får lyst og kompetencer til at uddanne sig inden for STEAM-fagene: naturvidenskab (Science), teknologi (Technology), ingeniørvidenskab (Engineering), design og kreative processer (Arts) og matematik (Mathematics).

– Vi håber, at vi med projektet giver børn og unge en sammenhængende og positiv oplevelse med STEAM-fagene, så de får kompetencerne og lysten til at arbejde inden for feltet i fremtiden, fortæller Søren Sohn.

Projektet med netværksgrupperne forløber fra september 2021 til december 2022. Deltagerne i netværket er en bred vifte af aktører fra dagtilbuds-, uddannelses-, kultur- og erhvervsområdet.

Netværkene er de eneste af sin slags i Danmark

De tværgående STEAM-netværk er de eneste af sin slags i Danmark. Det er én af årsagerne til, at Læringsambassaden har fået bevilliget pengene til projektet ved Teknologipagten.

– I Teknologipagten er vi meget glade for at kunne støtte Skive kommune og Læringsambassaden med dette projekt, der skal styrke rammer og vilkår inden for STEAM undervisningen og skabe mere inspirerende STEAM-undervisning. Indsatsen vil desuden give os relevant viden om, hvordan vi styrker overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelserne og videre mod de videregående uddannelser, og vi ved fra erfaring, at der er et stort behov for brobygning inden for STEAM-fagene, fortæller Emilie Normann, chef for Forskning, Analyse og Videregående Uddannelser ved Teknologipagten.

– De tværgående STEAM-netværk er de eneste af sin slags i Danmark, og vi glæder os til at følge Læringsambassadens arbejde. Vi er overbevist om, at erfaringerne herfra kan inspirere andre kommuner i landet, og dermed er en vigtig mission for Teknologipagten om at vidensdele god STEAM-læring imødekommet, fortsætter Emilie Normann.

Projektchef for Elværket Skive, Louise Vilsgaard, mener, at der er et stort behov for netværkene:

– Udviklingen sker så hurtigt, at ingen organisationer kan have alle svar internt, men sammen kan vi holde hinanden opdateret og drage nytte af hinandens kompetencer. Derfor virker et tværgående netværk til den tid, vi lever i. Vi håber at kunne inspirere andre, da det giver så god mening at dele viden, erfaringer og kompetencer på tværs af uddannelsesinstitutioner, det lokale Maker Space/innovationsmiljø og erhvervsservice, fortæller Louise Vilsgaard, der deltager i projektet som repræsentant for Elværket, Skives innovations- og iværksættermiljø på tværs af kommune, erhverv og uddannelse.

Danmark mangler kvalificeret arbejdskraft i fremtiden

I Danmark kommer vi inden for få år til at mangle kvalificeret arbejdskraft inden for mange af de naturvidenskabelige og teknologiske områder. Der er derfor en stor og bred interesse nationalt og internationalt for naturfagene og STEAM-området. 

I marts 2018 offentliggjorde Undervisningsministeriet en række nationale målsætninger og indsatsområder for den Nationale Naturvidenskabsstrategi, der skal skabe en ny fælles national ramme, så indsatser, projekter og tiltag får en fælles retning og sammenhæng. Teknologipagten er en af de nationale indsatser, som skal styrke STEAM-fagene.

I Skive Kommune er der lavet en kommunal naturfagshandleplan, der skal sikre, at elever tilegner sig de nødvendige kompetencer til at kunne agere som borgere i et samfund med fokus på viden, innovation, uddannelse og medbestemmelse. Målgruppen for naturfagshandleplanen er børn i dagtilbud, elever i folkeskole, elever på ungdomsuddannelser, pædagoger, lærere samt børn og unges forældre og relevante samarbejdspartnere. Projektet med netværksdannelserne på tværs af dagtilbud, uddannelser og kultur og erhverv er en del af naturfagshandleplanen.

Kommentarer