Skive

Et nyt flagskib for naturfagsundervisning: Nu er BlueLab indviet

Foto: Skive kommune

Fremover bliver det meget mere konkret for børn, unge og andre interesserede at forstå klimaforandringer og hvad de medfører. Tirsdag formiddag blev det nye BlueLab nemlig indviet til Naturvidenskabsfestival 2022.

Et fire gange fire meter stort bølgekar, et kar til at vise bundforholdene i fjorden, en såkaldt wavedragon, der kan vise energien i bølger, og en vindturbine, der kan simulere vindens kræfter, er blot nogle af de nye undervisningsmaterialer, der fremover får hjemme på Læringsambassaden i Skive.

Tirsdag blev de nyerhvervelserne indviet under navnet BlueLab, og faktisk er det det tidligere Thyborøn Kystcenter, der er blevet købt i bestræbelserne på at løfte naturfagsundervisningen op i en højere liga. 

En anden forståelse

Hele Skiveegnen er præget af en lang kystlinje og derfor er det oplagt, at børnene lærer om den påvirkning klimaet har på kystområderne og i kystbyer. Undervisningen kommer derfor til at tage udgangspunkt i lokationer, børnene kender og kan f.eks. være en simulation af, hvorfor der sker en oversvømmelse ved stadionområdet i Skive, når vejrforholdene skaber opdæmning af vand med et indladspres fra Skive Å, mens der også kommer et pres fra vand i fjorden.

Det vil være med til at give eleverne en helt anden forståelse for klimaforandringer.

For alle aldre

Det er Læringsambassaden, som hører til i Skoleafdelingen i Skive Kommune, der har investeret i det såkaldte BlueLab. Undervisningen bliver varetaget i et samarbejde med Museum Sallings geolog Bo Pagh Schultz og naturvejleder Jesper Nielsen Krogh, som tilknyttes Læringsambassaden som eksterne videnspersoner.

Undervisningen kan tilrettelægges for 0-18-årige og kan dermed også blive et tilbud for ungdomsuddannelserne – og på sigt er håbet også at åbne op for andre grupper af besøgende.

Kommentarer