Rødding

Enigt byråd står bag budgettet i en udfordrende tid

Der er ingen skattestigninger på vej, og de kommunale serviceydelser forbliver tæt på det niveau, de er i dag. Men derudover har budgetlægningen i Skive Kommune i år været anderledes end de foregående år. Især har krigen i Ukraine og den deraf følgende energikrise sat sine tydelige spor i økonomien såvel på landsplan som i kommunerne. Men Skive Kommune slipper takket være en robust økonomi nådigt, siger borgmester Peder Christian Kirkegaard, der også peger på enkelte lyspunkter. 

De senere års budget for Skive Kommune har været præget af flere udvidelser end reduktioner, en række investeringer og afdrag på gæld. I år har budgetlægningen været præget af den krisestemning, som er i samfundet på bagkant af Ruslands invasion i Ukraine, og den deraf afledt energikrise, som har ramt Europa. 

Samtidig har den årlige økonomiaftale mellem Kommunernes Landsforening og regeringen reduceret bloktilskuddet til samtlige kommuner. Det betyder, at Skive Kommune i 2023 får et væsentligt lavere tilskud fra staten end i de foregående år. Derfor er budgettet for 2023 i højere grad præget af reduktioner. 

Byrådet står sammen

Det er et enigt byråd, der står bag budgettet for det kommende år. Det glæder borgmester Peder Christian Kirkegaard. 

– Det betyder meget, at byrådet står sammen og tager ansvar for den vigtige opgave, der ligger i at udforme et budget, som tager de udfordringer, som Skive Kommune står i både nu og formentlig også i de kommende år, alvorligt. For vi befinder os i en svær tid, det mærker vi i privatøkonomien, vore virksomheder mærker det og det gør vi også som kommune, hvor vi er nødt til at prioritere i et stramt budget.

 Vi har også været nødt til at prioritere en opgradering af vores digitale sikkerhed på grund af den nuværende situation i Europa. Der tegner sig et trusselsbillede, som vi må forholde os til. Derfor skal vi bruge flere midler på at forebygge cyberangreb og i den sammenhæng have et øget fokus på kommunens it-løsninger, siger borgmesteren, der samtidig påpeger, at Skive Kommune ikke er det sted i landet, der er hårdest ramt: 

– Selv om det er stramt, og der er flere områder, der ikke får tilført flere driftsmidler, må vi huske på, at vi samlet set slipper nådigt. På grund af vores robuste økonomi sætter de svære tider ikke så tunge aftryk, som det gør i mange andre kommuner, siger han. 

Grønt lyspunkt

 Vi har i årevis satset stærkt på den grønne dagsorden, og det er på alle måder en god forretning. Både for miljøet og for pengepungen. Så selv om budgettet er stramt, har vi også i 2023 valgt at fortsætte udviklingen af GreenLab-området og det nye initiativ Green Tech Valley, siger Peder Christian Kirkegaard. 

Green Tech Valley er et udviklingsprojekt med Klimafonden Skive, Norlys Vækstpulje, Spar Vest Fonden og Skive Kommune som bidragydere. Der skal arbejdes med cirkulær forretningsudvikling og nye teknologier, hvor formålet er at omstille landbruget, hvor vi fastholder produktion, men gør det på en mere bæredygtig facon. Udviklingsarbejdet understøtter de aktiviteter, der i forvejen foregår i GreenLab Skive. 

Derudover er der afsat midler til energibesparende foranstaltninger, implementeringen af en ladestanderhandleplan, en udviklingspulje til klima, energi og bæredygtige tiltag og en pulje til cykelstier.

Nye initiativer på velfærdsområdet

Socialområdet er også et af de områder, der får tilført midler i det kommende års budget. Det skyldes, at der i de senere år har været et øget udgiftspres på området. Det er sket på baggrund af en stigende gennemsnitsalder og flere aldersrelaterede diagnoser hos de enkelte borgere på socialområdet. Derfor har der blandt andet været behov for at øge mulighederne for at benytte sig af et botilbud. Der er afsat fire millioner kroner yderligere til at håndtere de øgede udgifter på området. 

På ældreområdet er der blevet fokuseret på at fastholde en god service, selv om det er blevet vanskeligere at rekruttere faglært personale. Derfor er der i budgettet afsat penge til at ansætte en såkaldt mestringssygeplejerske. Formålet er at gøre borgerne mere selvhjulpne og dermed sikre, at der er faglært personale til de opgaver, som skal løses af fagligt uddannet personale. 

– Derudover har vi også prioriteret af bruge ressourcer på at få nogle af de unge, ud i fritidsjob på ældreområdet. Tanken er at skabe et erfaringsgrundlag og en ny arbejdsidentitet hos de unge, som forhåbentlig vil få dem til at søge uddannelse og senere job på området, siger borgmesteren. 

Udviklingsprojekter på en attraktiv egn

Fra byrådets side lægges der fortsat stor vægt på at udvikle Skiveegnen, så det bliver endnu mere attraktivt at bo her. Derfor er udviklingsprojekter som BigBlue Skive, etableringen af Glattrupstien og arbejdet med Glyngøre Maritime Center fortsat med i budgettet. 

– Det betyder meget for vores egn, at vi understøtter de mange gode lokale initiativer og stærke fællesskaber, der findes i snart sagt hvert et område af hele kommunen. Udviklingsprojekterne giver nye muligheder og skaber nye oplevelser – både for dem, der bor tæt på, og dem der kommer på besøg. Der er meget, vi kan være stolte af, især at vi har så mange engagerede frivillige, så dem skal vi fastholde og udvikle sammen med, siger Peder Christian Kirkegaard. 

Han understreger samtidig, at der også er en række driftsopgaver, som skal løses i 2023. For eksempel skal trafiksikkerheden øges, og der skal foretages ledningsrenovering i forbindelse med Skive Vand og Skive Fjernvarmes arbejde i kommunen, der skal etableres nye parkeringspladser, BOMI skal istandsættes m.m. 

Udviser ansvarlighed

Debatten om en ny skolestruktur blev skudt i gang i forbindelse med flere borgermøder. Engagementet i debatten har været stor hele vejen rundt. Processen er endnu i gang, så det er for tidligt at pege på et eventuelt forslag til en ny struktur. 

– Men arbejdet er i fuld gang. Børne- og Familieudvalget bruger mange kræfter på at opveje fordele og ulemper ved forskellige scenarier. For at hjælpe arbejdet bedst muligt på vej, har byrådet valgt at sætte 15 millioner kroner på anlægsbudgettet til eventuelle ombygninger, reduktion af bygningsmassen i forbindelse med en ændret struktur, siger borgmesteren og tilføjer: 

– Vi har et stort ansvar for at føre kommunen bedst muligt igennem denne krise, som vi alle mærker effekten af lige nu. Det tager vi på os. Men ved at udvise den ansvarlighed, som vi gør, håber vi på, at vi ruster os bedst muligt til det kommende år. 

Kommentarer