Skive

De unge ser positivt på deres hjemegn

Foto: Skive kommune

Tager man bosætningsbrillerne på, er der godt nyt, når man ser på de unges opfattelse af Skiveegnen. Det gælder både unge, der bor på egnen og unge, der er flyttet herfra. Til gengæld er der noget at hente, når det kommer til grupperne ’kvalificeret arbejdskraft’ og ’småbørnsfamilier’, som bor uden for kommunen. Det viser nogle af de mange resultater i den store kendskabs- og omdømme-analyse, Skive Kommune har fået udarbejdet.

Bosætning er et højt prioriteret område i Skive Kommune. Og de unge i aldersgruppen 15-29 år udgør en vigtig målgruppe i kommunens bosætningsstrategi. Derfor er det glædeligt, at de unge i kommunens omdømmeanalyse tilkendegiver, at de har en positiv opfattelse af Skiveegnen.

80 procent af de unge, som bor på Skiveegnen, forbinder egnen med noget positivt. Det samme gælder 75 procent af de unge, som er flyttet fra egnen. Hos dem ser seks ud af ti positivt på muligheden for at flytte tilbage, og over halvdelen af dem anser det for sandsynligt eller meget sandsynligt, at de vil anbefale Skiveegnen til andre.

Positiv overraskelse

Et af formålene med kendskabs- og omdømmeanalysen er at få et billede af, hvad folk, som kommunen ønsker at fastholde og tiltrække, tænker om Skiveegnen. Og undersøgelsen indeholder en lang række resultater, som Helle Dalsgaard Pedersen, der er udviklingskonsulent med fokus på bosætning, mener kan bruges fremadrettet i kommunens udviklingsarbejde.

– Der er mange fine resultater, nogle af dem også overraskende positive. Ét af dem er, at så stor en andel af de unge, som er flyttet herfra, gør sig positive tanker om at flytte tilbage til Skiveegnen. Dér er den udbredte fortælling i dag nok den, at de unge ikke ønsker at flytte hjem. Heldigvis viser analysen noget andet, og det giver god grobund for i endnu højere grad at dyrke denne målgruppe, som vi allerede har arbejdet målrettet med gennem Klub 78xx de seneste par år, siger hun.

Klub 78xx er et fællesskab for unge, der er flyttet fra Skive Kommune. Formålet er at bygge videre på det fællesskab og de rødder, de unge har i Skiveegnen, og på sigt at hjælpe dem, der har interesse for det, hjem til Skiveegnen igen. Det sker blandt andet via nyhedsbreve med informationer om job-, praktik- og karrieremuligheder og forskellige arrangementer.

Noget at hente

Analysen viser også, at der på andre områder er noget at hente. Det gælder især de vigtige målgrupper ’børnefamilier’ og ’den kvalificerede arbejdskraft’, som bor uden for kommunen. Ganske vist ligger kendskabet til Skiveegnen hos de to grupper nogenlunde på niveau med nabokommuner som Herning og Holstebro. Men begge grupper vurderer job- og karrieremulighederne på Skiveegnen lavt, og det bør være et opmærksomhedspunkt. 

– Der er en klar uoverensstemmelse mellem deres opfattelse og vores virksomheders udmelding om, at de mangler kvalificeret arbejdskraft. Vi har som egn en fælles opgave i at skubbe til forestillingen om, at der ikke er gode job- og karrieremuligheder på disse kanter. Det er helt afgørende, at det negative og ufortjente billede bliver vendt, hvis vi skal have de to målgrupper til at kigge mod Skiveegnen, siger Helle Dalsgaard Pedersen.

Skive Kommune har sammen med erhvervslivet og de lokale uddannelsesinstitutioner en fælles opmærksomhed på et tæt samarbejde om at påvirke opfattelsen af Skiveegnen, så den bliver set som et område med spændende job- og karrieremuligheder. Det sker blandt andet gennem Skiveegnens Vækststrategi, hvor arbejdskraft og kompetencer er et blandt fem fokusområder.

– Vi er som kommune meget optagede af at skabe et match mellem virksomheder og arbejdskraft. Vi er til stede på Karrieremessen i Aalborg i slutningen af måneden sammen med repræsentanter fra det lokale erhvervsliv. Vi har et særligt fokus på rekrutteringen og on-boardingen af internationale medarbejdere i tæt samarbejde med erhvervslivet og frivillige aktører. JOBmatch hjælper virksomheder og kandidater med at finde hinanden, og Green Innovation Week er platformen, hvor unge elever og studerende fra hele landet skaber idéer til løsninger på virksomheder og organisationers grønne udfordringer. Så vi har allerede mange initiativer i gang, og dem arbejder vi på at udvikle endnu flere af, siger Helle Dalsgaard Pedersen.

Kommentarer