Erhverv

Dansk Industri sender Skive til tops i ’Grøn udvikling’

Skive Kommune er den bedste i landet, når det kommer til ’Grøn udvikling.’ Det fremgår af Dansk Industris (DI) årlige analyse af kommunernes erhvervsvenlighed, som offentliggøres i sin helhed til september. DI har på forkant løftet sløret for Skives topplacering i kategorien ’Grøn udvikling’.

Skive Kommune er i mere end fyrre år gået forrest, når det gælder satsningen på den grønne dagsorden. Flere og flere har bemærket, at Skive ligger helt i front. For eksempel valfarter eksperter fra ind- og udland til Skive for at besøge og lade sig inspirere af den unikke, grønne erhvervs- og energipark GreenLab Skive, hvor fremtidens teknologier er i fuld gang med at blive udviklet. Også mange andre virksomheder på Skiveegnen udvikler sig på bæredygtighed og grøn omstilling. Det sker i et tæt samarbejde mellem erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og kommunen. Og nu indtager Skive så førstepladsen som den kommune i landet, der ifølge DI’s årlige analyse af kommunernes lokale erhvervsvenlighed er bedst i kategorien ’grøn udvikling.’

– Vi er meget stolte af denne placering. Den ligger også helt i tråd med den politiske satsning, som skiftende byråd i mere end fire årtier har arbejdet med. Den grønne omstilling er for længst blevet en del af Skiveegnens DNA. Og takket være det stærke og tætte samarbejde, vi som kommune har med vores lokale erhvervsliv, har vi nu sammen banet vejen helt til den grønne top. Det er en vigtig anerkendelse for os alle sammen – og naturligvis noget, der er med til at motivere os til at arbejde endnu mere i samme retning, siger borgmester i Skive Kommune, Peder Christian Kirkegaard. 

– Vi plejer heldigvis at ligge i den gode ende af DI’s samlede analyse, men det klart, at en topplacering i lige præcis dén underkategori er noget, der også betyder rigtig meget. Vi er meget glade for, at vores lokale virksomheder har vurderet, at vi sammen med dem er de bedste i hele landet til at skabe grøn udvikling. 

Turbo på den grønne omstilling

Virksomhederne i landets kommuner er i DI’s analyse blandt andet blevet spurgt om, hvor god deres hjemkommune er til at tage ’initiativer, der bidrager til, at du kan drive din virksomhed mere bæredygtigt (f.eks. samarbejder, vejledning, testområder, foregangskommune og klimavenlig varme samt el.)

Skive Kommune ansatte i 2019 en udviklingskonsulent i samarbejde med Business Skive. Meningen er, at han skal bidrage til at sætte turbo på den grønne omstilling ude på virksomhederne. Han har helt konkret hjulpet dem med at undersøge mulighederne for blandt andet at spare energi, tjene penge på affald, optimere deres processer, klimastyring og meget andet. 

– Derigennem ved vi, at virksomhederne på Skiveegnen er meget interesserede i at udvikle sig i en mere bæredygtig og grønnere retning. Og det handler ikke bare om sparepærer, men også om at omstille sig til nye krav, som både kunder og myndighederne stiller. Altså om at udvikle sig i en retning, der både gavner miljøet og pengepungen. Hos vores lokale virksomheder hører vi ikke spørgsmålet ’hvorfor?’, men ’hvordan?’, siger Peder Christian Kirkegaard. 

Nye højder med RENT LIV

Topplaceringen i ’Grøn udvikling’ matcher også Skiveegnens brand ’RENT LIV’. Sloganet er ’Grøn handling i fællesskaber for en egn i balance.’

– RENT LIV er noget, vi skaber sammen. RENT LIV er måden, vi på kryds og tværs af erhvervsliv, uddannelse, foreninger og kommune finder nye, grønne veje at gå i fællesskab. Og ved at arbejde sammen på den måde, gør vi hele egnen til et bedre sted at leve og drive virksomhed. RENT LIV er på den måde overligger for en række af de indsatser, vi som kommune arbejder med, siger borgmesteren og nævner initiativet ’Green Innovation Makers’ som et stærkt eksempel. 

Det er et samlingspunkt for elever, studerende, virksomheder, forskere, iværksætter og organisationer, hvor de mødes i et samarbejde om grøn innovation. Det er Elværket Skive, der står bag. Og i uge 39 skrues der op for event-ugen ’Green Innovation Week’ i og omkring Elværket. Her mødes de nævnte parter, og hele ugen kulminerer med den store inspirationsdag fredag den 30. september. Forud for denne dag er studerende og virksomheder blevet matchet, og de studerende er blevet bedt om at komme med deres bud på en løsning på virksomhedernes konkrete, grønne udfordringer. 

– Sidste år blev ’Green Innovation Week’ holdt for første gang. Det var en stor succes for alle parter, og derfor er årets udgave af Green Innovation Week endnu større. Som kommune er vi meget stolte af at kunne være med til at løfte så stort et arrangement, hvor de studerendes nye viden om grøn innovation bliver et aktiv for virksomhederne. Her arbejder vi med lokale løsninger på globale udfordringer, siger Peder Christian Kirkegaard. 

Bæredygtigt udbud

Borgmesteren fremhæver også Skive Kommunes nye autismecenter, der blev indviet i midten af juni. Det er et eksempel på et byggeri, hvor kommunen udarbejdede udbuddet på opgaven med krav om brug af bæredygtige byggematerialer – uden at det af den grund måtte blive dyrere. Det lykkedes. En bygningskonstruktør i kommunens byggeafdeling havde taget en uddannelse, hvor han havde specialiseret sig i bæredygtigt byggeri. Og det var en lokal entreprenør fra Skive, der vandt opgaven. 

– Opgaven blev løst på forbilledlig vis i et tæt samarbejde mellem virksomheden og vores højt kvalificerede medarbejder. Det er et stærkt eksempel på, at erhvervslivet på Skiveegnen og kommunen sammen når nye højder inden for bæredygtighed og grønne omstilling – også på det helt konkrete plan. Så når DI’s analyse viser, at vi er Danmarks bedste til ’grøn udvikling’, så er vi stolte, men også ydmyge over for, at så mange har arbejdet med på, at Skive Kommune kan opnå denne flotte placering, påpeger Peder Christian Kirkegaard.

Kommentarer