Skive

CKU og STU skal finde nye bygninger

Foto: Skive kommune

En gennemgang af bygningerne, som til daglig huser undervisningstilbuddene CKU og STU har vist, at bygningerne er i for dårlig stand til, at de kan renoveres. Der er lavet prøver af indeklimaet, hvor nogle af dem viser forhøjede værdier af tjærestoffer fra tagkonstruktionen.

Bygningerne på Arvikavej i Skive er i de senere år løbende blevet renoveret, og forløbet har givet anledning til en nærmere afklaring af bygningernes tilstand og mulighederne for renovering. Undervejs i afklaringen, har det vist sig, at bygningerne er i dårligere stand end forventet.Vi troede, at vi kunne genbruge dele af tagkonstruktionen, og renovere resten, men det har vist sig, at det nok ikke er langtidsholdbart at blive der, og bygningernes dage er derfor talte, siger socialchef i Skive Kommune Heidi Becker-Rasmussen.

Prøver af indeklimaet fra Dansk Miljørådgivning viser, at der er forhøjede værdier af tjærestoffer i fire lokaler. To af de testede lokaler ligger over grænseværdierne og har kraftig lugt af tjære, og Arbejdstilsynet anbefaler, at de to rum ikke benyttes til længere ophold. De er derfor blevet lukket helt af ud fra et forsigtighedsprincip. Det drejer sig om et lille mødelokale og et depotrum.

Arbejdstilsynet vurderer, at tagkonstruktionen med asfaltbehandlet tagpap og polystyrenpladerne er den mest sandsynlige kilde til indholdet af tjærestoffer i luften indenfor.

For at få det fulde overblik over tilstanden af alle rum, har Skive Kommune på Arbejdstilsynets anbefaling, igangsat en undersøgelse af indeklimaet i de resterende rum. Men det ændrer ikke på, at CKU og STU på længere sigt skal finde nye lokaler.Vi havde en forventning om, at bygningerne kunne delvist renoveres, så nu begynder vi i stedet for en proces med at finde en ny løsning, fortæller Heidi Becker-Rasmussen.

Arbejdstilsynet vurderer, at der ikke er grundlag for et påbud, og siger, at de øvrige lokaler kan benyttes til undervisning eller længerevarende brug.

Kommentarer