Rødding

Byrådet prioriterer flere nære sundhedstilbud i Budget 2023

Foto: Skive kommune

Der er sat ekstra 500.000 kroner af årligt til Sundhedscenter Skive i budgetforslaget for 2023.

De penge skal være med til at sikre den fortsatte udvikling af tilbud og tiltag, der i væsentlig grad kan forbedre sundheden for Skive Kommunes borgere.

Det er et enigt Byråd, der med budgetforslaget til 2023 endnu engang understreger den politiske prioritering af Sundhedshuset i Skive, som i fremtiden bliver til Nærhospital.

Styrke tilbud til borgere med kronisk sygdom

Der er i budgetforslaget, trods svære prioriteringer, afsat 500.000 kr. årligt til yderligere at styrke tilbuddene på Skive Sundhedscenter, specielt i forhold til borgere med kronisk sygdom.

Midlerne skal bruges til at styrke tilbuddet til borgere, der er særligt hårdt ramt af fysisk sygdom – blandt andet borgere der lider af søvnapnø. Tilbuddene ligger ud over det kommunerne lovgivningsmæssigt er forpligtede til, og vil have stor betydning for de borgere, det vedrører.

Med udvidelsen bliver Sundhedscentret i stand til at tilbyde træning, vejledning om kost og hjælp til mestre sygdommen til borgere med søvnapnø. Det nye tilbud spiller således godt sammen med en udvidelse af hospitalstilbuddet på Sundhedshuset, hvor kommunens borgere fra september kan blive udredt i Skive, frem for at skulle køre til Viborg.

Borgere med 4 forskellige kroniske sygdomme

Der er fortsat væsentligt flere borgere i Skive Kommune som lider af mere end 4 forskellige kroniske sygdomme. Blandt borgere med søvnapnø er særligt mange ramt af flere andre kroniske sygdomme, samtidig med søvnapnøen. For disse borgere er det ekstra vanskeligt at fastholde en god livskvalitet, hvor sygdommen ikke dominere hverdagen fuldstændig. Det skal midlerne være med til at hjælpe på. 

Budget 2023 vedtages i oktober

Budgetforslaget ventes endeligt vedtaget ved 2. behandling den 11. oktober 2022.

Kommentarer