Samfund

Ugler er med til at erstatte gift i jagten på rotter

Foto: Skive kommune

Gennem fire projekter i indsatsen ”Giftfri Bekæmpelse” vil Skive Kommune finde et alternativ til gift som bekæmpelse mod rotter, blandt andet ved at skabe bedre yngleforhold for ugler

Uglekasser til natuglen – Projekt 1

I et forsøg på at finde et alternativ til giftbekæmpelse af rotter satte Skive Kommune i slutningen af 2018 og i starten af 2019 64 uglekasser, producereret af Thorum Håndværkerlaug, op udvalgte steder rundt i kommunen.

Formålet med opsætningen af kasserne var, at natuglerne med tiden ville flytte ind i kasserne og spise, blandt andet, rotter i området, og derigennem hjælpe med bekæmpelsen af rotterne, så vi kan undgå at bruge gift.

– Det passer godt ind i vores mantra om Rent Liv i Skive Kommune, siger Maj-Britt Sejer Sejbjerg, som sidder med rottebekæmpelsesområdet i Skive Kommune.

Projektet har nu kørt i to år, og kasserne bliver tilset en gang om året. Nogle af kasserne blev beboet af ugler det første år, og sidste år var der flere kasser, som blev beboet. I fire af kasserne blev der ynglet ugler. Det tager tid for natuglerne at vænne sig til, at kasserne er der.

I januar og februar finder natuglen sin mage og et egnet redested, så vi vil ved tilsyn næste år lave opfyldning på, hvor mange redekasser der bliver beboet, og hvor mange af kasserne der bliver ynglet unger i.

Vildtkamera overvåger sløruglekasser – Projekt 2

Som et led i indsatsen for giftfri bekæmpelse har vi også startet et projekt op med slørugler. Der er blevet produceret fire sløruglekasser i august 2021, som er blevet sat op ved stalde og renseanlæg i kommunen.

Ved to af sløruglekasserne er der sat vildtkamera op, som gør, at man kan følge med i, om sløruglekasser bliver beboet.

Rottekasser virker effektivt – Projekt 3

Dette projekt er startet op i begyndelsen af 2021, hvor vi købte 25 rottekasser, som er produceret i træ af Aktivitetshuset Skovly. Kasserne er sat op ved overfaldsbygværker, udløb, byparker og rensningsanlæg.

Vi har derudover placeret rottekasser ved udvalgte områder i Skive Kommune f.eks. ved gamle lossepladser.

Park & Vej sørger for at tilse trædepoterne, og indtil videre har de fanget en hel del rotter. Rottekasserne virker effektive.

Ved de udvalgte områder er der også opsat rovfuglepinde.

Med hjælp fra jægerne – Projekt 4

Aktivitetshuset Skovly har produceret yderligere 30 styk rottekasser af træ, hvor der er sat rottefælder i. Disse fælder har vi udleveret til Jægernes kommunale fælles råd, som sørger for at udlevere rottekasserne blandt jagtforeningerne i hele Skive Kommune.

Trædepoterne opsættes ved vildtfodringspladser, og jagtforeningernes medlemmer sørger selv for at tilse rottekasserne.

Kommentarer