Rødding

Skive Kommune inviterer til Åbent Hus-møder om Plan- og Udviklingsstrategi

Grafik: Skive kommune

Byrådet har den 20. september 2022 vedtaget at offentliggøre en ny strategi med udviklingsindsatser for både fysiske rammer, den borgernære service og vedfærdsområderne.

Byrådet ser vækst og velfærd som hinandens forudsætninger og sætter i strategien ord på visioner, mål og handlinger inden for otte prioriterede temaer illustreret som en blomst. Strategien indeholder også en beslutning om i løbet af de kommende år at revidere kommuneplanen i sin helhed.

Strategien og dens indhold er til debat indtil den 18. november 2022.

Udover den digitale udgave kan du få udleveret et eksemplar i Borgerservice eller på Skive Bibliotek og ved de offentlige møder om strategien.

Vi holder to åbent hus arrangementer, som du er meget velkommen til at komme forbi til. Ved møderne kan du drøfte strategien med andre og blive klogere på, hvordan vi sammen udvikler vores egn.

Åbent hus møder

  • Tirsdag den 25. oktober 2022 kl. 19.00 på Salling Efterskole, Nørreallé, Jebjerg, 7870 Roslev
  • Onsdag den 2. november 2022 kl. 19.00 i Søby-Højslev Arena, Stoholmvej 20, 7840 Højslev

Tilmelding

Tilmeld dig gerne af hensyn til forplejning:

Sig din mening

Du kan give dine bemærkninger til byrådets strategi på følgende måder:

Skriv gerne teksten ”Plan- og udviklingsstrategi” som emne. Indkomne kommentarer indarbejdes i en ”hvidbog”, der vil blive behandlet af byrådet ved strategiens endelige vedtagelse.

Læs udkast til debat: Plan- og Udviklingsstrategien.

Miljøvurdering

I henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) har Skive Kommune screenet Plan- og Udviklingsstrategi 2022 for at afgøre, om strategien skulle miljøvurderes.

Skive Kommune har på baggrund af screeningen afgjort, at strategien ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da den med sit overordnede og strategiske sigte ikke vil komme til at fastlægge bindende rammer for fremtidige anlægstilladelser og ikke vil få et indhold, der kan have nogen umiddelbar og/eller direkte indvirkning på miljøet. Der foretages derfor ikke en egentlig miljøvurdering af strategien.

Efterfølgende planer og projekter, der gennemføres i medfør af Plan- og Udviklingsstrategi 2022, vil særskilt blive screenet i forhold til deres miljøpåvirkning i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Du kan klage over afgørelsen om miljøvurdering til Planklagenævnet. Klagen skal være modtaget via Klageportalen inden 4 uger efter offentliggørelse af afgørelsen.

Kommentarer