Debat og politik

Psykiatrien – find en god løsning nu!

Af Mette Nielsen, Socialdemokratiet

Folketingskandidat, Vestjyllands Storkreds
Byrådsmedlem, Viborg Kommune

I dag gik arbejdet med psykiatriplanen i gang. Det er en vigtig meget plan, og det er vigtigt, at der er fokus på:

  • At opspore og hjælpe børn og unge med alvorlig mistrivsel.
  • At sikre bedre forebyggelse og tidlig hjælp til både børn og voksne, som har tegn på psykisk sygdom.
  • At der sikres bedre og hurtigere behandling.
  • At psykisk sygdom sidestilles med fysisk sygdom – både i hverdagen og i behandlingen.
  • At patienten er i centrum, så alle diagnoser og lidelser behandles ”på en gang”.
  • At der målrettet arbejdes med at nedbringe brug af magt og bæltefikseringer under indlæggelser.
  • At der er en behandlingsansvarlig læge eller psykiater tilknyttet det enkelte menneske – efter udskrivningen for at sikre opfølgning på behandlingen.
  • At der sikres mere sammenhæng og værdighed i behandlingen.
  • At samarbejdet mellem behandlingspsykiatrien (regionen) og socialpsykiatrien (kommunen) sikrer, at mennesker kommer i klemme/eller “tabes” i systemet.

På dette vigtige område, håber jeg, at partierne på tværs vil finde nogle gode løsninger, så vi kan få en 10 års plan for psykiatrien før valget udskrives!

Kommentarer