Skive

Mangel på medarbejdere giver ændringer i service for en stund

Foto: Skive kommune

Det er svært at rekruttere nye sundhedsplejersker i øjeblikket. For sundhedsplejen i Skive betyder det, at man må sætte aktiviteter på pause i en periode.

Der er ikke nok hænder til at løse de opgaver, man gerne vil i Sundhedsplejen i Skive i øjeblikket.

Det ærger leder af sundhedsplejen i Skive, Anne Lise Slyk, at hun må sætte udvalgte aktiviteter på pause:

-Det er virkelig ærgerligt, men manglen på personale presser os nu i sådan en grad, at vi er nødt til at skære i nogle af de ekstra tilbud, vi har haft, fortæller Anne Lise Slyk.

Kun for en periode

Der er tale om tre former for besøg fra Sundhedsplejen, der nu suspenderes i en periode. Graviditetsbesøg til flergangsfødende, det såkaldte kostbesøg for flergangsfødende og 1½ og tre-årsbesøget.

Fælles for tilbuddene er, at de ligger udover den service, som kommunerne er forpligtet til at yde. I Skive Kommune har man dog hidtil prioriteret besøgene, fordi de er vigtige for den tidlige forebyggelse og er en god service til de flergangsfødende. Tilbuddet om de ekstra besøg trådte i kraft fra 1. januar i år:  

-Det er min fornemmelse, at tilbuddene er blevet taget rigtig godt imod af de flergangsfødende, men vi må sige, at vi ikke kan det samme i den næste periode. Derfor har vi også bedt vores samarbejdspartnere som for eksempel jordemødre og praktiserende læger være ekstra opmærksomme i den næste tid, og det er selvfølgelig sådan, at man altid får besøg, hvis man henvender sig og har brug for det, siger Anne Lise Slyk.

Et landsdækkende problem

De ledige stillinger hos Sundhedsplejen i Skive har været slået op af flere omgange uden, at det er lykkedes at få dem besat.

Der har simpelthen ikke været nok, uddannede ansøgere, men den problematik gør sig faktisk gældende over hele landet.

Blandt andet peger Dansk Sygeplejeråd på, at manglen på sundhedsplejersker et kritisk problem.

Faktisk er manglen så stor, at serviceniveauet varierer meget fra kommune til kommune. I nogle kommuner lever de op til de forpligtelser, der er ifølge loven, mens man andre steder har svært ved at leve op til minimumslovgivningen. Sundhedsstyrelsen skelner mellem krav som kommunerne skal leve op til, og nogle de bør leve op til.

I Skive Kommune har man prioriteret at give den service, man både bør og skal leve op til ifølge Sundhedsstyrelsen.

Sådan er det faktisk stadigvæk, også selvom nogle af aktiviteterne er sat på midlertidig pause.

Anne Lise Slyk håber og tror på, at hun finder en løsning på personalemanglen:

-Jeg er fortrøstningsfuld, for vi har her i Skive et rigtig godt tilbud til børnene og deres forældre og vi har en kommune der rent politisk prioriterer området. Jeg tror på en god løsning, og vi er også parat til at tænke kreativt for at få kabalen til at gå op, siger hun. 

 

Kommentarer