Roslev

Gammelt renseri i Roslev er nu nationalt testhus

Foto: Region Midtjylland

Den gamle 60’er parcel er omdannet til testhus, hvor Region Midtjylland kan teste og afprøve nye løsninger for forureningsramte huse

På Rybjergvej i Roslev ligger et lille parcelhus fra 60’erne, som ikke gør meget væsen af sig. Men huset har en større og vigtigere funktion, end det umiddelbart giver udtryk for.

I en del af det lille hus har der engang været et renseri. Jorden er derfor blevet forurenet med klorerede opløsningsmidler, som er blevet brugt til rensning af tøj, og indeluften i huset er påvirket af jordforureningen.

Region Midtjylland manglede en ejendom, hvor de kunne lave tests uden at genere beboere, og det gav huset i Roslev mulighed for. Derfor købte regionen huset og omdannede det til testhus for at bruge det til at udvikle og afprøve nye metoder til undersøgelse og sikring af boliger.

Det er planen, at huset efterfølgende skal rives ned.

Undersøger forurening over tid

Der er i 2020 og 2021 sat en række udviklingsprojekter i gang i testhuset med det formål at udvikle nye metoder til at afværge, oprense og måle forurening med klorerede opløsningsmidler, som blev brugt til at rense tøj i det gamle renseri.

For eksempel undersøger regionen, hvordan forureningskoncentrationen i indeluften i huset og i poreluften under gulvet varierer over tiden.

Siden marts 2020 er der foretaget målinger i indeluften hver anden uge, og i poreluften under gulv hver fjerde uge. Naboer til testhuset har derfor gennem længere tid måske bemærket, at der har været aktiviteter i og omkring testhuset hver anden uge, når en medarbejder fra Region Midtjylland har besøgt huset for at lave målinger. Disse målinger vil fortsætte ind i 2022.

I et andet udviklingsprojekt undersøges forskellige målemetoder til at måle koncentrationen af klorerede opløsningsmidler og det kræftfremkaldende stof vinylchlorid forskellige steder i kloaksystemet i huset.

Region Midtjylland vil i vinteren 2021/2022 indbyde rådgivende ingeniørfirmaer, universiteter og andre interesserede til at indsende idéer til udviklingsprojekter, der kunne gennemføres i testhuset.

Kommentarer