Debat og politik

Det gale vandvid

Af Lone Kastberg, Venstre

Tidl. folketingskandidat, Vestjyllands Storkreds
Byrådsmedlem, Viborg Kommune

Det er masser af vand i Viborg kommune – nok mere end godt er for tiden. Der er også rundt omkring i kommunen en del snak om vand, ikke blot det vand der skaber problemer på marker og haver, men vores drikkevand og dets fremtid, – ikke mindst i bestyrelserne, der venter på hvad retning et vandsamarbejde tager.

Pilen peger lige nu på at centralisere måden som kommunernes vandværker skal overordnet indrettes og styres. Men er det en god ide? – ja, det er som øjnene ser på det. – og for os i Venstre er dette her en vigtig sag, som Lars og Kurt i Klima & Miljø har været ganske tydelige i.

Tager vi udspring i eget vandværk i Møldrup, der har fulgt med og lever op til kravene der løbende er blevet stillet, både for grundvandssikring, forurening og vandkvalitet. – og investeret mange penge i at være opdateret for at leve op til gældende regler og rammer. Vi er ikke ude i at vil slippe uden om, men vi er i vores lokalområde optaget af hvordan et fremtidigt samarbejde etableres – netop samarbejde er ikke ukendt for os, og er i løbende dialog med de omkringliggende værker.

Derfor mener vi den rette vej at gå, er at sørge for at give denne vigtige sag en grundig opmærksomhed, for at tage endelig beslutning på den fremtidige retning, ved at samle vandværkerne til fælles dialog. Det i denne aktuelle sag, netop dem der står med dilemmaet. Det giver ingen mening at centralisere dette område, for derved at få det styret fra centralt hold med et sigte på flere udgifter, mindre indflydelse og topstyring.

Vi er helt klar tilhængere af decentralisering, fordi medejerskab og forankring netop findes lokalt. Derfor skal beslutninger også ske lokalt. Kontrol og lovgivning skal følges, men det lader sig også gøre når der er lokale kræfter der vedstår sig retten til “at bestemme i eget hus”. Man skal huske på at politik skal laves til gavn for borgerne og erhvervet, ikke fordi man forvaltningsmæssigt skal sidde og styre de små værker, forvaltningen skal rådgive og være et støttende organ.

Når der er en reaktion fra flere vandværker, om de ikke føler sig hørt og “noget er sneget ind ad bagdøren” så skal man tage det med i regnestykket. Desuden kan man undres over at Danske Vandværker ikke er inddraget.

Der kommer sjældent noget godt ud af tvang og styring. Derfor er vi ikke tilhængere af et koordinationsforum, der vil komme til at sidde med. Ansvar og styring skal være lokalt, – gerne med omkringliggende værker. Det vil give gennemsigtighed og skabe værdi og medejerskab i lokalområdet, som i sin tilgang, er sit ansvar bevidst. Ingen ønsker det skal ende ud i det gale vand-vid, men der er behov for ordentlighed, synlighed og lyttende øre, som har været en mangelvare på seneste møde, der i sin form og afvikling var formålsløst. Derfor mener vi at det skal have en tur igen i form af en høring. Sagen er på nuværende for vigtig til at dette ikke sker. Lad nu borgerne blive hørt og taget alvorlige. Det vil der helt klart komme noget konstruktivt ud af, og gerne ende ud i at blive “det glade vandvid”.

Bestyrelsen for Møldrup Vandværk og Lone Kastberg, Venstre i Viborg Byråd.

Kommentarer